Rádio & televízia | Ponuka v slovenčine

Tieto relácie sú vysielané na Rádiu Burgenland (94,7). ORF ponúka v 25-minútovom magazíne s titulom „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ príspevky v češtine a slovenčine.

Zamatová revolúcia a krátko po nej zriadenie samostatnej Slovenskej republiky mali vplyv aj na život viedenských národnostných skupín, Slovákov a Čechov. Dovtedy existujúce spoločné pomenovanie oboch národnostných skupín patrilo týmto aj v Rakúsku minulosti. V novej ére viedenských Slovákov ako národnostnej skupiny začala mladá generácia určovať národnostné politické dianie.

Rádio Špongia | rádio Burgenland
Dvojtýždenne pondelok 21:40-22:00

S týmto pozadím vítame každý druhý pondelok magazínom „Rádio Špongia“ mladých poslucháčov a poslucháčky na Rádiu Burgenland. Preto sú protagonisti mládežníckej kultúry od hudby až po literatúru stredobodom našej práce.

Otvorené stretnutia, umožnené demokratickým spoločenským zriadením, zviditeľnili opätovne viacjazyčnosť medzi historicky zrastenými hlavnými mestami Bratislavou a Viedňou. Nové priestorové identity | Identity of spaces ovplyvňujú vedomie súčasnej príslušnosti v regióne inak ako pôvodné pevné definície národnostných skupín.

Rádio Dia:tón | rádio Burgenland
Dvojtýždenne pondelok 21:40-22:00

Náš magazín „Rádio Dia:tón“ na Rádiu Burgenland vyjadruje vo svojom názve úmyselne túto dvojakú interaktívnu identitu. Pre nás je fascinujúcou úlohou v súčasnej dynamickej dobe mediálne zobraziť tento vývoj v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom zmysle.

Od augusta 2009 sa venujeme aj televíznemu publiku. Relácia národnostných skupín „České Ozvěny | Slovenské Ozveny“, ktorú produkujeme s titulkami v nemčine, sa šesťkrát do roka obracia na všetkých divákov.

„České Ozvěny | Slovenské Ozveny“ budú odvysielané šesťkrát v roku vždy v druhú nedeľu v mesiacoch február, apríl, jún, august, október a december o 13.05 na ORF2 Wien

Cieľom je osloviť rozmanité identity v urbanite - čo poznáme tak dobre aj z vlastnej redakcie, bez toho, aby sme nezabudli zohľadniť život Slovákov, ktorí majú najmä od 19. storočia svoje pevné miesto vo viedenskej životnej kultúre.

Ani príslušníci národnostných skupín sa nemôžu vyhnúť zmene doby a zisťujeme, že naša internetová ponuka si získava u recipientov stále väčšiu obľubu. Kvôli lepšej propagácii obsahu našej práce, predstavujeme na internete, na slovenskom kanáli v nemčine a slovenčine, popredu obsahy relácií v spravodajskej forme. Kvôli viacnásobnému využitiu našich produkcií sú rozhlasové relácie ako aj televízny magazín – tak ako je to v celej spoločnosti bežné – samozrejme ponúkané na internete „on demand“. Tak sa stávajú z regionálnych tém témy cezhraničné.

Naživo na internete