Anna Fundárková
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Dunaj priniesol germanizáciu aj mestské právo

V septembri sa v historických priestoroch Haydn-Bibliothek v Hainburgu konal viacjazyčný workshop s názvom ‚Stretnutie jazykov, etník a kultúr v dunajskom priestore od stredoveku po raný novovek‘.

Rádio Dia:tón 23.10.2023 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Prednášajúci v nemčine a v slovenčine zo Slovenskej akadémie vied a z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského analyzovali jazykovú rozmanitosť v mestách aj v spoločenskej praxi. Niektorí z nich predstavili ich výskum bližšie aj našej redakcii.

Radu prednášok otvoril profesor Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského z katedry archívnictva a muzeológie. Žofia Lysá z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa v jej výskume venuje počiatku miest v Uhorsku, pričom sa zameriava hlavne na dejiny Bratislavy. Mestské dejiny a dejiny súdnictva kriminality sú témou historičky Blanky Szeghyovej. Na podujatí prednášala o jazyku mestských písomností 16. storočia.

Workshop zorganizovala slovenská historička žijúca v Hainburgu Anna Fundárková z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied s podporou Slovenského inštitútu vo Viedni. Odborníčka na šľachtu sa podrobne venovala viacjazyčnosti uhorských aristokratov a spôsobom vzdelávania ich mužských potomkov.

Flyer Workshop in Hainburg zu Mehrsprachigkeit
Miriam Spring
Flyer Workshop in Hainburg zu Mehrsprachigkeit
Miriam Spring

Hainburg, mesto rôznych náboženstiev, národností a jazykov je vďaka angažovaniu sa historičky Anny Fundárkovej o jedno viacjazyčné vedecké podujatie bohatšie. Ostáva len tešiť sa na jeho pokračovanie.

Link: