Autorin Susanne Gregor
ORF
ORF
WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI

Slováci | Nový román Susanne Gregor

V ďalšom vysielaní televízneho magazínu WIR | ČEŠI, HRVATI, MAGYAROK, ROMA, SLOVÁCI, SLOVENCI predstavíme diváčkam a divákom rakúsku autorku so slovenskými koreňmi Susanne Gregor.

Krátko po páde železnej opony sa rodina Gregorová presťahovala zo Žiliny do Horného Rakúska. Zo Zuzany Gregorovej sa tak v novej krajine stala Susanne Gregor.

Autorin Susanne Gregor
ORF

Ku knihám a čítaniu to spisovateľku ťahalo už v detstve a od čítania k písaniu to bol pre ňu už len malý krôčik. Medzičasom jej vyšlo už päť kníh. O jej poslednom románe „Wir werden fliegen“, ale aj o jej tvorbe doteraz sa dozviete v televíznej reportáži v nedeľu, 13. augusta o 9:00 na ORF 3.