Buch von Susanne Gregor
ORF
ORF
Rádio Dia:tón

Nový román Susanne Gregor „Wir werden fliegen“

Hostkou Rádia Dia:tón je tentokrát spisovateľka slovenského pôvodu, ktorá žije v Rakúsku od svojich deviatich rokov. Zo Zuzany Gregorovej sa tak v novej krajine stala Susanne Gregor. Na jar tohto roku vyšla už jej piata knižka.

Rádio Dia:tón 14.8.2023 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Krátko po páde železnej opony sa rodina Gregorová presťahovala do Horného Rakúska. Z raného detstva v Žiline sa autorke najviac vryl do pamäti sídliskový život v paneláku a vzájomná blízkosť susedov a priateľov.

Aj keď knižky Susanne Gregor nie sú autobiografické, to prežité v nich hrá veľkú úlohu. Emigrácia, tápanie v cudzej krajine a pokusy osvojiť si novú kultúru.

Jej prvé tri diela sa venovali hlavne vzťahom. Do posledných dvoch románov, ktoré na seba voľne nadväzujú, prenikajú už aj iné témy. Rodinný príbeh súrodencov, brata a sestry, s názvom „Wir werden fliegen“ sa odohráva v 90-tych rokoch.

Autorin Susanne Gregor
ORF

Hrdinovia knižiek hľadajú samých seba a svoje miesto v spoločnosti. Ale život v totalite, bez slobôd a nádeje na zmenu, v nich zanechal stopy. Tieto ovplyvňujú ich ďalšie konanie, ako aj vzťahy. O tom, ako totalita poznačila románového hrdinu Alana, ale aj spisovateľku Susanne Gregor, porozpráva ona sama.

Autorin Susanne Gregor
ORF

Aj keď ide o fiktívny príbeh románových postáv, osobnú spomienku a s ňou spojené pocity autorka vtkala do života Alanovej sestre Miše.

Rozprávania Susanne Gregor vtiahnu čitateľky a čitateľov do diania aj krásnym štýlom a vetami, ktoré pár slovami dokážu opísať celý vnútorný svet a rozpoloženie človeka. V relácii sa dozviete viac aj o tom, ako príbehy Susanne Gregor vznikajú, o jej pocitoch po emigrácii do Rakúska, ale aj o tom, prečo píše v nemeckom jazyku.

Príbeh súrodencov Alana a Miši z románov „Das letzte rote Jahr“ a „Wir werden fliegen“ je ukončený. My naše vysielanie ukončíme čítačkou práve z posledného románu Susanne Gregor.

Link: