Pavol Tománek erklärt die Symbole der Osterkerze
ORF
ORF
rádio dia:tón

Pavol Tománek | O Veľkej noci, ale aj o diakonskej službe

V aktuálnom vysielaní magazínu Rádio Dia:tón je hosťom diakon Pavol Tománek. Porozpráva o nedávnych veľkonočných sviatkoch a o symboloch, ktoré sú chrakteristické pre toto obdobie. V relácii predstaví aj o svoju zaujímavú životnú cestu.

Rádio Dia:tón 24.4.2023 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Počas nej si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a zmrtvýchvstanie Krista. Tieto dni sú úzko späté aj s oslavami príchodu jari, ktoré majú svoj pôvod v dávnej histórii. Kresťanstvo však prináša aj nové výzvy a perspektívy. Vrátane Veľkej noci.

„Vychádza to z tej situácie, ktorú zažili Izraeliti ešte v Egypte, kedy počas tej noci, takzvanej veľkej noci vychádzajú a jedia v náhlivosti potraviny, baránka a podobne a vychádzajú v rámci tejto noci preč z toho miesta, kde boli za otrokov. A túto noc si pripomínali každý rok.“ objasňuje Pavol Tománek

A práve počas slávenia židovskej veľkej noci bol Ježiš ukrižovaný. Symbolika prechodu z otroctva do slobody sa preniesla do kresťanstva, a to skrze Kristovu smrť a zmŕtvychvstanie. Toto posolstvo Veľkej noci je obsiahnuté a vyjadrené aj v mnohých symboloch.

Diakon Pavol Tománek
ORF

Pavol Tománek chcel byť murárom, vyučil sa však za čašníka. Dnes je vysokoškolským pedagógom, teológom, publicistom a katéchétom. Otec troch detí žije s rodinou v Dolnom Rakúsku. V roku 2018 sa stal najmladším slovenským profesorom a v tom istom roku bol vysväteny kardinálom Schönbornom za diakona. Je poverený službou a pastoráciou o slovenskú komunitu vo Viedenskej diecéze.

Diakonenweihe
Archív Pavol Tománek
Diakonská vysviacka v roku 2018
Pavol Tománek mit der Familie
Archív Pavol Tománek
Pavol Tománek s rodinou

Link:

– Erzdiözese Wien