Firma EcoButt Slowakei
Archiv: Hugo Repáň
Archiv: Hugo Repáň
Rádio Dia:tón

Slovenské projekty SozialMarie 2023 | Detstvo deťom a EcoButt

V Rádiu Dia:tón Vám predstavíme dva zo štyroch sociálnych projektov zo Slovenska, ktoré boli nominované tohto roku v rakúskej súťaži sociálnych inovácií SozialMarie.

Rádio Dia:tón 13.3.2023 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

OZ Detstvo deťom

Prvý nominovaný projekt predstavila pre Rádio Dia:tón v telefonickom rozhovore jedna z jeho iniciátoriek Eleonóra Liptáková. Spolu s kolegyňou Erikou Spišákovou založili občianske združenie Detstvo deťom. Obe sú učiteľky na základnej škole v Dobšinej. Tu sa často stretávali so žiačkami, ktoré sa príliš skoro stávali matkami. Potreba pomôcť im stála pri zrode tejto iniciatívy.

Za desať rokov pôsobenia sa aktivity občianskeho združenia posunuli ďalej. Viac o nich, ako aj o financovaní tohto zmysluplného projektu, ktorý pomáha mnohým mladým ľuďom, povie Eleonóra Liptáková.

Dopomôcť deťom ku krajšiemu detstvu, prerušiť začarovaný kruh a podať pomocnú ruku smerom von z generačnej chudoby. Určite niet lepšej cesty ako prostredníctvom vzdelania. Učiteľkám z Dobšinej a ich pomocníčkam prajeme, nech ich elán neopúšťa, ale hlavne nech sa dočkajú adekvátnej a zaslúženej podpory.

SozialMarie Projekt Detstvo deťom Slowakei
Archiv: Detstvo deťom
Včasná intervencia v RC Domček – Amalka Marianna Gažiková
SozialMarie Projekt Detstvo deťom Slowakei
Archiv: Detstvo deťom
Babinec Eriky Spišákovej
SozialMarie Projekt Detstvo deťom Slowakei
Archiv: Detstvo deťom
Norika Liptáková – čítanie s malými školákmi v RC Domček

EcoButt

Druhý nominovaný projekt je postavený na technologickej novinke. S Hugom Repáňom zo Žiaru and Hronom sme sa telefonicky porozprávali o jeho projekte EcoButt. Ide o iniciatívu recyklujúcu cigaretové ohorky. Myšlienka vznikla pred piatimi rokmi.

Materiálom, ktorý sa získa recykláciou toxických cigaretových filtrov, dokáže firma EcoButt nahradiť celulózu v asfaltovej zmesi. Zakladateľ firmy porozpráva o technológii a pilotnom projekte v Žiare nad Hronom.

Hugo Repáň EcoButt
Archiv: Hugo Repáň
Zakladateľ firmy EcoButt Hugo Repáň
Wiederverwertung von Zigarettenfiltern
Archiv: Hugo Repáň

Obom projektom držíme pri prvomájovom vyhlasovaní ocenených palce. Ďalšie dve slovenské iniciatívy, tentokrát jednu edukačnú a druhú z oblasti etického nakupovania, Vám predstavíme už čoskoro.

Linky: