Roman Delikát und Michal Milata
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Záchrana technickej pamiatky | Historická Viedenská električka

Aktuálne vysielanie Rádia Dia:tón prináša rozhovor s Romanom Delikátom a Michalom Milatom. Ich srdcovým projektom je zachovanie elementov známej Viedenskej električky pre ďalšie generácie.

Rádio Dia:tón 21.11.2022 um 21:40 auf ORF Radio Burgenland livestream

S našimi dnešnými hosťami som sa stretla v Marcheggu. Konala sa tam záverečná konferencia rakúsko-slovenského Interreg projektu baum_cityregion, kde boli predstavené uskutočnené, ale aj budúce projekty, vízie a šance pre tento spoločný región.

Pressburgerbahn bei Hotel Savoy in Pressburg Bratislava 1914
Archiv: KPMHaRD
Súprava Viedenskej električky pred Hotelom Savoy v Prešporku v roku 1914

O Viedenskej električke, v Rakúsku známej ako Pressburgerbahn, rozprávajú pre Rádio Dia:tón Roman Delikát a Michal Milata, členovia občianskeho združenia Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy.

Viacerí nadšenci dopravných systémov sa od roku 2000 v rámci združenia venujú súčasnej i historickej verejnej doprave. Okrem iného sa snažia o záchranu práve tejto bratislavsko-viedenskej technickej pamiatky.

Pressburgerbahn Transport der Lokomotive
Archiv: KPMHaRD
Prevoz lokomotívy ’P.O.H.É.V. Eg 6‘ výrobcu GANZ Budapešť v roku 2011 po odkúpení z Eferdingu.
Die Lokomotive des Pressburgerbahn vor der Rekonstruktion 2011
Archiv: KPMHaRD
Lokomotíva vyrobená v roku 1913 pred rekonštrukciou
Die ausgestellte Lokomotive der Pressburgerbahn in Bratislava
Archiv: KPMHaRD
Zreštaurovaná lokomotíva vystavená pred Euroveou v Bratislave v roku 2016
Restaurierte Lokomotive der Pressburgerbahn in Verkehrsmuseum in Bratislava
Archiv: KPMHaRD
Lokomotíva Viedenskej električky v Múzeu dopravy v Bratislave

Ideálne dlhodobé riešenie by bolo sprístupnenie zrekonštruovaných vozňov verejnosti v múzeu. Ale to je hudbou budúcnosti a všetky práce a plány, ako to už chodí, sú otázkou financií.

Kým, ako sa zdá, upadá Pressburgerbahn u verejnosti trošku do zabudnutia, o Viedenskej električke na druhej strane hranice sa to povedať nedá. Naši dnešní hostia rozprávajú o ich snahách, súčasnom stave vozňov a lokomotívy, ale nazrú aj hlbšie do histórie.

Viedenská električka nespájala iba dve dunajské metropoly, vyriešila vtedy napríklad aj dopravný problém na území dnešnej Petržalky. 70 kilometrov dlhé spojenie využíval veľký počet pasažierov. Po slávnostnom otvorení 1. februára 1914 sa už v prvom roku predalo vyše troch miliónov lístkov. Zo začiatku premávala električka rýchlosťou 35 km/h, neskôr 40 km/h. Cesta medzi Viedňou a Prešporkom tak vtedy trvala približne 2 hodiny.

Pressburgerbahn Transport des Wagons
Archiv: KPMHaRD
Prevoz vozňa Viedenskej električky v roku 2016
Pressburgerbahn Wagon 2016 vor der Rekonstruktion
Erik Žiak
Stav vozňa po prevoze na Slovensko. Diaľková súprava Viedenskej električky opäť spojená na územi Bratislavy po 81 rokoch. Poslednýkrát bola v tomto stave v Bratislave v júni 1935.
Rekonstruktion des Wagons der Pressburgerbahn in 2020
Archiv: KPMHaRD
Rekonštrukcia vozňa v roku 2020

Vzorom pre Viedenskú električku bola železnica Badner Bahn, ktorá premáva dodnes. Politické zmeny so sebou priniesli ale prerušenie spojenia medzi Viedňou a Bratislavou a druhá svetová vojna jeho koniec. Napriek tomu zanechala Viedenská električka v oboch krajinách dodnes svoje stopy. V Rakúsku sa touto trasou dá dostať ešte S7 do Wolfstahlu, na Slovensku sa nájdu fragmenty bývalej trate. A výpravná budova stanice Kopčany je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.

Našim dnešným hosťom Romanovi Delikátovi a Michalovi Milatovi, ako aj všetkým nadšencom zo združenia držíme palce pri záchrane tejto fascinujúcej technickej pamiatky, symbolu vtedajších intenzívnych vzťahov a nielen geografickej blízkosti oboch miest.

Link: