Miroslav Haľák Kurator in Belvedere
ORF
ORF
Rádio Dia:tón

Unteres Belvedere | Výstava GROW so slovenskými stopami

Nová výstava GROW v Belvedere sa zaoberá stále nástojčivejšou témou, a to témou stromu. Jej kurátor Miroslav Haľák, rodák z malej obce Pohorelá na strednom Slovensku, je dnes naším hosťom.

Rádio Dia:tón 7.11.2022 um 21:40 auf ORF Radio Burgenland livestream

Aktuálny ekologický diskurz a prírodné obsahy neboli jedinou pohnútkou pri zostavovaní tohto výstavného projektu. Viac sa o koncepte výstavy dozviete v rozhovore s kurátorom Miroslavom Haľákom.

Miroslav Haľák Kurator Belvedere
ORF
Ausstellung GROW in Belvedere
ORF

Ekologické témy a ekologická udržateľnosť zohrali úlohu aj v plánovaní výstavy. Kurátorský tím z Belvedere sa napríklad snažil oslobodiť projekt od plastu, použil na popisky objektov semienkový papier, alebo nazrel hlbšie do vlastných zbierok múzea. Vyše 60% z vystavených diel tvoria preto práve ony. Ostatné, s výnimkou jedného diela z Turína, sú z Česka a zo Slovenska.

Múzeum Belvedere tak neznížilo iba uhlíkovú stopu výstavy, zostalo tým verné aj jeho upriameniu sa na tvorbu v stredovýchodnej Európe. Teda spoločnému kultúrnemu regiónu, časti ktorého majú ale za sebou podstatne rozlišný vývoj.

Ausstellung GROW in Belvedere
ORF

Zážitok z výstavy skulptúr, malieb i fotografií prehlbuje aj zvlášť pre ňu zostavený soundtrack.

Ausstellung GROW in Belvedere
ORF

Kto si chce výstavu GROW, ktorá obsahuje diela od stredoveku až po súčasnosť, pozrieť, má možnosť ešte do 8. januára 2023. Dopĺňa ju aj bohatý kurátorský sprievodný program.

Link:

Výstava GROW | Unteres Belvedere