Frauen des Folklorenensembles Vinica
ORF
ORF
Rádio Dia:tón

Volksfest súboru Vinica | Po prvýkrát so zahraničnými hosťami

Začiatkom septembra pozval folklórny ansámbel Vinica do farskej záhrady St. Ulrich vo Viedni už na ich tretí Volksfest. Po hlavnej časti podujatia sme sa pozhovárali so zakladateľkou Vinice Elenou Repka.

Rádio Dia:tón 19.9.2022 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Folklórny súbor Vinica publiku predstavil tance a piesne z rôznych regiónov Slovenska. Tentokrát boli novinkou tohtoročného pódia hostia aj zo zahraničia.

Gäste aus Wojwodina beim Volksfest
Miriam Spring
Anna Zorňanová-Kulíková z Vojvodiny v Srbsku s doprovodom na akordeone a tamburici, ktorá sa u Srbských Slovákov volá primica

Zoskupenie Bielkovci z Terchovej vystúpilo vo Viedni s tradičnou terchovskou muzikou. Tento archaický hudobný prejav je od roku 2013 na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

Bielkovci aus Terchová in der Slowakei
Miriam Spring
Bielkovci z Terchovej

Rusínske tance zas publiku predstavila formácia Ruthenia z Bratislavy. A veľkú pozornosť vzbudili aj priesne a bohato zdobený kroj zo srbskej Vojvodiny. Už od 18. storočia tam žijú Slováci, ktorí si dokázali uchovať svoju kultúru i jazyk. Do Viedne prišla Anna Zorňanová-Kulíková.

Tracht aus Wojwodina, links und rechts aus Šariš in der Slowakei
Miriam Spring
V slovenskom vojvodinskom kroji pózuje Anna s dievčatami z Vinice v krojoch šarišských

Volksfest súboru Vinica si za tri roky našiel vo Viedni už svojich skalných fanúšikov a tí sa už teraz tešia na budúcoročné, už 4. podujatie.

Posilnení gulášom a bryndzovými haluškami sa tancuchtiví záujemci mohli po hlavnom programe naučiť aj pár tanečných krokov. A voľnej zábave pri piesňach folklórneho súboru Vinica a ich hostí nestálo potom už nič v ceste.

Tanzende Menschen beim Volksfest 2022
Miriam Spring
Tanečný dom po oficiálnom programe podujatia

S kamerou WIR, nového televízneho magazínu na ORF 3, sme boli vo farskej záhrade St. Ulrich v strede diania. Príspevok si môžete pozrieť už túto nedeľu, 25. septembra o 8:45, a potom ešte sedem dní v ORF TV-Thek.