Kinder von Marjánka, slowakische Pilger in der Kirche Maria Hietzing
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Po stopách predkov | Pútnici v záhradách Schönbrunnu

7. mája sa pustili viedenskí Slováci po stopách našich predkov, dávnych služobníkov na zámku, ktorí sa v minulosti zúčastňovali náboženskych pútí. Pešia púť viedla zo Schönbrunnskej kaplnky, cez zámocké záhrady až po kostol Maria Hietzing.

Rádio Dia:tón 6.6.2022 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok združuje Slovákov vo Viedni pravidelne v rámci rôznych podujatí. Púte patria medzi už tradičné a vyhľadávané spoločné aktivity. Pred 12 rokmi sa ich organizovania ujala certifikovaná sprievodkyňa Jana Gregor-Rogler. Jej fundované poznatky o histórii a umení obohacujú každú púť.

Schönbrunn bol letnou rezidenciou Márie Terézie, ktorá dala počas baroka kaplnku zväčšiť a zrenovovať. Jana Gregor-Rogler hneď na začiatku púte porozprávala pútnikom o umelcoch, ktorých diela je v kaplnke vidieť. Sústredila sa pritom na tých, ktorých stopy vedú aj na dnešné Slovensko.

V kaplnke k pútnikom prehovoril aj mladý slovenský kňaz Patrik Mojžiš, kaplán kostola sv. Benedikta v Simmeringu.

Vedúca rektorátu Michi Kobinia na záver porozprávala o možnosti v Schönbrunnskej kaplnke sláviť aj slovenské omše.

Michi Kobinia, slowakische Pilger in Kapelle Schönbrunn
Miriam Spring
Michi Kobinia v kaplnke Schönbrunn

Z kaplnky sa pútnici pustili záhradami Schönbrunnu za spevu najobľúbenejšej mariánskej piesne Celá krásna si Mária. Kňaz Patrik Mojžiš pod vistériou zakvitnutým oblúkom vysvetlil skupine pútnikov aj význam ruženca.

Slowakische Pilger
Miriam Spring
Ruženec pod vistériou

Viedenskí Slováci navštevujú pútnické miesta v Rakúsku a jeho okolí každý rok. K ich rozkvetu prišlo už v predposlednom storočí. Otec Pavol Dubovský porozprával o ich histórii viac. Predseda Poradného zboru pre Slovákov Vladimír Mlynár zas prezradil, aký vzťah má k púťam on a jeho rodina.

Po púťach v Mariazell, Ríme, Maria Taferl či Šaštíne pribudli kvôli pandémii teraz aj pešie púte. Vlani viedli kroky pútnikov na Leopoldsberg a Kahlenberg.

Slowakische Pilger, Donaupromenade
Archiv: Jana Gregor-Rogler
Pešia púť popri Dunaji až na Leopoldsberg a Kahlenberg.

Tohtoročná schönbrunnská púť vyvrcholila svätou omšou v kostole Maria Hietzing, ktorý bol po dlhé roky partnerskou farnosťou veriacich z Devínskej Novej Vsi. Tu si pútnici uctili Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska. Omšu celebroval otec Pavol Dubovský spoločne s novokňazom Patrikom Mojžišom. Hudobne ju sprevádzal aj organista a spevák Lukáš Dávid a vypomohli aj členovia folklórneho súboru Marjánka.

Obrazový záznam z pešej púte si môžete pozrieť v Českých a Slovenských Ozvenách už 12.6.2022 o 13:05 na ORF2 Wien.

Kirche Maria Hietzing, Slowakische Pilger
Miriam Spring
V kostole Maria Hietzing
Flyer in der Kirche Maria Hietzing
Miriam Spring
V kostole Maria Hietzing
Slowakische Pilger nach der slowakischen Messe in der Kirche Maria Hietzing
ORF
Spoločná fotografia v kostole Maria Hietzing na záver pešej púte.

Linky: