Vorgeiger Tibor Kováč
ORF
ORF
Rádio Dia:tón

Husľový virtuóz Tibor Kováč | Nezvyčajné tóny na 300-ročných stradivárkach

Hosťom aktuálnej relácie je opäť viedenský filharmonik Tibor Kováč. Témou budú tentokrát jeho kariéra v sólovej i komornej hre, francúzske sláčiky, ako aj tajomstvá jedinečného zvuku stradiváriek z roku 1724.

Rádio Dia:tón 20.12.2021 o 21:40 na ORF Radio Burgenland livestream

Okrem hry v jednom z najslávnejších orchestrov sveta, vystupuje rodák z Levíc úspešne aj sólovo a komorne. Hneď po prijatí do Viedenskej filharmónie v roku 1992 začal huslista hrať so staršími kolegami v rôznych ansámbloch. Jeden založil neskôr aj sám.

Zo zoskupenia The Philharmonics vznikli časom 3 ansámble. Jedným z nich je aj klavírne kvinteto, teda sláčikový kvartet a klavír, Philharmonic Five, ktoré Tibor Kováč dodnes vedie. Široký repertoár ansámblu, napríklad so skladbami rôznych etník či filmovou hudbou, láka do hľadiska aj mladších divákov.

Tibor Kováč hrá na viacerých husliach. S jednými z nich sa spája aj krásny príbeh.

Stradivari 1724 von Tibor Kováč
ORF
Stradivárky z roku 1724, zapožičané od Rakúskej národnej banky.
Stradivari 1724 von Tibor Kováč
ORF

V orchestri Viedenskej filharmónie hrá na stradivárkach 5 ľudí, všetci koncertmajstri a sólový hráč druhých huslí Tibor Kováč. Jeho nástroj pochádza zo zlatého obdobia tvorby Antonia Stradivariho, presnejšie z roku 1724. Zapožičaný je od Rakúskej národnej banky, ktorá vlastní zbierku vyberaných vzácnych hudobných nástrojov. V čom tajomstvo dokonalého zvuku stradiváriek tkvie, prezradí huslista v interview.

Vorgeiger Tibor Kováč mit Dirigent Gustavo Dudamel
ORF
Koncert pod taktovkou dirigenta Gustava Dudamela.

V roku 2019 udelil rakúsky prezident Alexander Van der Bellen Tiborovi Kováčovi titul profesora. Virtuóz ponúkal už majstrovské kurzy po celom svete. V súčasnosti, vďaka kooperácii s platformou Idagio, ktorá ponúka napríklad streaminigy koncertov, môže vyučovať aj na diaľku.

Nielen spôsob výučby teraz prebieha inak. Kvôli súčasnej situácii museli byť zrušené aj mnohé plánované koncerty. Medzi nimi napríklad benefičný koncert v kláštore Klosterneuburg, organizácie Auxilium Infantilis, výťažok z ktorého mal putovať postihnutým deťom.

Geiger Tibor Kováč und Präsident Alexander Van der Bellen
Tibor Kováč
Tibor Kováč pri udeľovaní titulu profesora s rakúskym prezidentom Alexandrom Van der Bellenom v roku 2019.

Na Tibora Kováča a jeho stradivárky čakajú ale v blízkej budúcnosti okrem klasických koncertov aj iné, trošku nezvyčajné projekty. Viac o jednom z nich porozpráva huslista v aktuálnej relácii.

Programm Philharmonic Five in Wiener Konzerthaus
ORF
Program ansámblu Philharmonic Five vo Wiener Konzerthaus.

Už o niekoľko dní si budete môcť s ďalšími asi 50 miliónmi divákov z celého sveta vypočuť v priamom prenose Novoročný koncert Viedenských filharmonikov. Náš dnešný hosť, slovenský huslista Tibor Kováč, bude pod taktovkou argentínskeho dirigenta Daniela Barenboima viesť aj v tento deň sekciu druhých huslí.

Predposledným vysielaním tohto roku vás prevedie Miriam Spring. Tím celej viedenskej redakcie národnostných skupín vám praje pokojné Vianoce v spoločnosti vašich najmilších. Prežite ich hlavne v zdraví.