Mumok Online Veranstaltung
mumok
mumok
Rádio Dia:tón

Múzeum moderného umenia ‚mumok‘ | Most medzi kultúrami

Aj múzeá majú za sebou nezvyčajne ťažké obdobie. Od vypuknutia pandémie museli ich priestory zostať dlhé týždne uzatvorené, mnohé plánované výstavy boli presunuté či zrušené, svet umenia sa sčasti presunul do virtuálneho sveta. Ako sa s nečakanou situáciou vysporiadalo viedenské Múzeum moderného umenia a ako sa jeho kreatívnemu tímu podarilo aj napriek všetkému naďalej udržať kontakt s publikom porozpráva v dnešnej relácii Ivan Jurica, spostredkovávateľ umenia v ‚mumoku‘.

Rádio Dia:tón | 10.5.2021 o 21:40 | ORF Radio Burgenland livestream

Z ateliéru múzea, ktoré v súčasnosti slúži aj ako štúdio, sa sprostredkovávatelia umenia prihovárajú záujemcom o umelecké aktivity. Pedagóg prezradí viac o forme workshopov ako aj o tom, ako sa stať ich súčasťou.

Studio im Atelier mumok
mumok

Ponuka viedenských múzeí podujatí v cudzích jazykoch nie je práve rozsiahla. Múzeum moderného umenia ‚mumok‘ ale medzičasom zaujalo neprehliadnuteľnú pozíciu určitého mosta medzi kultúrami viacerých krajín Európy. Ivan Jurica v slovenskom jazyku nedávno virtuálne previedol záujemcov výstavou Andyho Warhola, ktorého tvorbe a životu sme sa venovali v jednej z našich relácií.

Kunstvermittler Ivan Jurica in mumok
mumok
Ivan Jurica prevádza výstavou Andyho Warhola

Improvizácie, nové cesty a digitálne plány B nie sú vždy tým horším riešením. Ich výhody nie sú zanedbateľné a niektoré z nich sa nepochybne stanú súčasťou stálej ponuky múzea aj v budúcnosti. O pozitívach, ktoré so sebou náročné pandemické obdobie prinieslo a o tom, akým spôsobom sa múzeum situácii prispôsobilo, porozpráva náš hosť Ivan Jurica, pedagóg a sprostredkovávateľ umenia, v aktuálnom vysielaní rozhlasového magazínu pre slovenskú národnostnú skupinu Rádio Dia:tón.

Veranstaltung Kunstpicknick
mumok
Umelecký piknik
Veranstaltung Mumok
mumok
Scratch Lab: digitálny ateliér v múzeu

O ďalších podujatiach múzea v slovenskom jazyku vás budeme radi včas informovať.

Prehliadky a workshopy v múzeu ‚mumok‘

Život a tvorba Andyho Warhola | Excentrik ako umelecké dielo