Elena Seeber
Miriam Spring
Miriam Spring
Rádio Dia:tón

Elena Seeber | O živote Slovákov v pohraničí

Hlas Eleny Seeber sa v reláciách bratislavského Radio Slovakia International pravidelne prihováral nemecky hovoriacim poslucháčom, dnes vysiela pre krajanov žijúcich v zahraničí. Vám v aktuálnom vysielaní Rádia Dia:tón priblíži život Slovákov v rakúskom pohraničí.

Rádio Dia:tón 8.3.2021 | 21:40 | ORF Radio Burgenland livestream

V Hainburgu žijúca redaktorka nerozpráva iba o aktuálnych problémoch, ktoré krajanov v tejto oblasti sužujú, ale predstavuje aj nové projekty, vznikajúce vďaka kreatívnemu duchu jednotlivcov.

V roku 2018 bola pohraničná obec Kittsee najrýchlejšie rastúcou v celom Rakúsku. A to najmä kvôli prílevu slovenských rodín. Aké možnosti majú deti pripraviť sa na život v takomto jazykovo rôznorodom prostredí, prezrádza rozhlasová redaktorka v aktuálnom vysielaní.

Poeticky prirovnáva Elena Seeber život neďaleko slovenských hraníc a jeho dynamiku neustálemu pohybu mora omývajúcemu pobrežie. Pandémia a jej následky však toto vytrvalé dianie nečakane narušili.

Kreatívny duch a túžba tvoriť sú ale nezastaviteľné. Elenka Seeber predstavuje nové projekty, ktoré vznikli možno práve vďaka výnimočnému stavu posledných dvanástich mesiacov.