Lônčíková, Michala | Simon Wiesenthal Institut Wien
Yvonne Erdost
Yvonne Erdost
Rádio Dia:tón

Ríšsky vysielač | Antisemitská propaganda a jej stratégie

V aktuálnom magazíne Rádio Dia:tón si vypočujete druhú časť rozhovoru s bratislavskou historičkou Michalou Lônčíkovou o Ríšskom vysielači, ktorý bol koncom 30-tych rokov nahrávaný vo Viedenskom rozhlase na Argentinierstraße a vysielaný na Slovensku.

Rádio Dia:tón | 1.2.2020 | o 21:40 hod. | ORF Rádio Burgenland livestream

Vysielač bol organizovaný členmi Zahraničnej Hlinkovej gardy Ľudovítom Mutňanským a Rudolfom Vávrom, pričom bolo jeho cieľom podporiť nacionalistickú myšlienku na Slovensku. Po Anschlussi v marci 1938, keď nacistické Nemecko od Slovenska delil už iba Dunaj, uľahčila nová geografická blízkosť oboch krajín, ako aj moderná technológia do veľkej miery vplyv na verejnú mienku.

 Lônčíková, Michala | Simon Wiesenthal Institut Wien
Yvonne Erdost

Michala Lônčíková sa v rozhovore opiera o fakty z autentickej dobovej brožúry ‚Tu ríšsky vysielač Viedeň‘, vydanej v roku 1939. Jej autorom je sám hlásateľ tohto vysielania Ľudovít Mutňanský.

Historička približuje antisemitskú propagandu v Slovenskom rozhlase koncom 30-tych rokov, vtedajšie nacionalistické stratégie, ako aj súčasný verejný diskurz o tomto období na Slovensku.

Ríšsky vysielač | Propaganda v Slovenskom rozhlase, nahrávaná vo Viedni