Didi Drobná
Didi Drobna
Didi Drobna
Rádio Dia:tón

Literatúra zo slovensko-rakúskeho pera | Drobná a Becker

Vianočné sviatky sa blížia veľkými krokmi, a to aj napriek emocionálnym výškam a hĺbkam, ktoré možno niektorí z nás momentálne zažívame. Dni pookriania, rozjímania a pokoja. A v dnešnej relácii sa na ne prostredníctvom vianočných tónov a dobrej literatúry už pomaličky naladíme.

Zdenka Becker | Ein fesches Dirndl
Zdenka Becker
Zdenka Becker

V aktuálnéj relácii Dia:tón | 14.12.2020 | 21:40 hod. | ORF Rádio Burgenland livestream si vypočujete spisovateľky Didi Drobnú a Zdenku Becker. Čítajú z ich diel „Als die Kirche den Fluss überquerte“ a „Ein fesches Dirndl“. Všetky diela oboch autoriek sú dostupné v kníhkupectvách.

Viedenská Slovenka a autorka Didi Drobná vám, milé poslucháčky a milí poslucháči, teraz prečíta úryvky z jej najmladšieho literárneho diela „Als die Kirche den Fluss überquerte“, ktoré vyšlo v roku 2018 vo vydavateľstve Piper Verlag. Renomovaná autorka so slovenskými koreňmi Zdenka Becker je dnes pyšnou Dolnorakúšankou a dokonca nosí už aj tradičný dirndl. Príbeh ako k tomu došlo, že odev, ktorý po dlhé roky vnímala ako symbol vyčleňovania, teraz sama vlastní, rozpráva v jej románe „Ein fesches Dirndl“. Vydavateľstvo Gmeiner Verlag knihu vydalo v roku 2019.

Zdenka Becker | Ein fesches Dirndl
Zdenka Becker
Didi Drobna | Autorin
Didi Drobna
Didi Drobna