Die Preisskulptur für den Preis „SozialMarie“
SozialMarie
SozialMarie
Rádio Dia:tón

Ohodnotenie skvalitňovania sociálnej oblasti | Cena SozialMarie 2020

Je dôležité venovať sa tomu, ako chceme spolunažívať, v životnom priestore, v lokalite, zdôrazňuje Igor Kocian, koordinátor projektu ocenenia SozialMarie na Slovensku.

Vypočujte si rozhovory s Igorom Kocianom, koordinátorom ocenenia SozialMarie na Slovensku a vedúcim víťazného projektu DOM.ov Marianom Zemanom v aktuálnom vysielaní Dia:tón 18.5.2020 | o 21:40 | ORF Radio Burgenland livestream.

„Musíme si uvedomiť, akú kvalitu má náš sociálny priestor, zdravie a zistiť, čo tu vlastne ešte chýba a potom vyskúšať niečo nové. Sme sociálne tvory a téma komunity bude vždy aktuálna. Je dôležité sociálne sa angažovať a aj to oceniť – preto je aj táto cena tak dôležitá“, hovorí Kocian, ktorý je hosťom aktuálneho magazínu národnostných skupín. V telefonickom rozhovore rozpráva o ocenení, ktoré iniciovala v roku 2004 rakúska nadácia Unruhe Stiftung.

Odvtedy oceňuje každoročne sociálne inovácie 54.000,- eurami. „SozialMarie“ dáva ročne šancu 15 projektom z Rakúska, Maďarska, Česka, Slovenska, Chorvátska a Slovinska, získať cenu, ktorá pre projekty znamená okrem malého finančného stimulu aj medzinárodnú pozornosť a hlavne uznanie projekčných prác v oblasti sociálnych inovácií.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org

Tohto roku získali cenu SozialMarie hneď dva projekty zo Slovenska. Tentokrát síce bez slávnostného odovzdávania, ktoré sa spravidla koná v ORF Radiokulturhaus vo Viedni, projekty Dom.ov a Divadlo bez domova sa aj napriek tomu tešia z ocenenia za inovatívne sociálne projekty. Prvá cena v hodnote 15 000 € putuje druhýkrát v histórii SozialMarie na Slovensko – Projektu DOM.ov, ktorý vďaka spolupráci s obcami pomáha rodinám a jednotlivcom z marginalizovaných rómskych komunít zapojiť sa do programu svojpomocnej stavby vlastného domu, vrátane získania potrebného úveru a poradenstva v oblasti hospodárenia a splácania úverov.

Druhú cenu (10 000 €) získal rakúsky projekt Volkshilfe Essential Child Support | Volkshilfe Podpora základných potrieb detí. Projekt podporuje rodiny s deťmi v chudobe a za pomoci sociálnych pracovníkov im pomáha dosahovať plánované ciele na ceste von z ohrozenia chudobou.

Tretia cena (5 000 €) bola udelená maďarskému projektu Print It Yourself! | Vytlač si to sám!, ktorý v čase kontroly väčšiny maďarských médií vládou obnovil tradíciu samizdatov z čias východoeurópskeho socializmu. Pod názvom Nyomtass Te is! je na stránke projektu vo formáte A4 týždenníka pravidelne k dispozícii na stiahnutie a vytlačenie sumár najdôležitejších informácií z nezávislých médií.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org
Divadlo bez domova

Medzi ďalších 12 víťazných sociálno-inovatívnych projektov, ocenených sumou po 2000 €, sa dostal i slovenský projekt Divadlo bez domova, ktorý jedinečným spôsobom prepája hercov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva (ľudí bez domova, s telesným postihnutím či psychiatrickou diagnózou) s cieľom vzájomnej pomoci a búrania bariér vo vnímaní verejnosti.

Internationaler Preis Sozialmarie
Sozialmarie.org
Projekt DOM.ov

Marián Zeman, vedúci slovenského sociálneho projektu „project home | DOM.ov“ oceneného prvou cenou, ktorý podporuje situáciu bývania rómskych občanov bez toho, aby uprelo ľuďom samostatnosť a zodpovednosť, je taktiež hosťom aktuálneho vysielania relácie Dia:tón. Rozpráva o potrebe, pozrieť sa na výzvy situácie bývania ľudí na odlúčených sídliskách z novej perspektívy.

Projekt DOM.ov sa snaží podporovať rodiny v procese stavania vlastného domu, v zodpovednom zaobchádzaní s príjmami, keď je človek príjemcom úveru, až po osvojenie si určitých remeselníckych zručností. Pritom vsádza tento projekt na vlastnú zodpovednosť a sebaisté finančné a sociálne konanie.

„Toto ocenenie je veľkým uznaním pre náš tím, a to nie len finančným, ale hlavne morálnym. Je zároveň veľkou vizitkou, v pozitívnom zmysle, za našu prácu a aj v odbúravaní predsudkov voči Rómom. Pretože náš projekt dokazuje, ako dobre sa dá s touto menšinou produktívne spolupracovať,“ hovorí Zeman.

Tento projekt okrem toho ukazuje, že by neexistovali žiadne rozdiely medzi väčšinovou spoločnosťou a touto menšinou, keby sa človek venoval výzvam tak, ako je to potrebné.

Slovenský projekt získal prvé miesto medzinárodnej ceny SozialMarie

Wertschätzung einer sozialen Umgebung | Preis SozialMarie 2020