Schriftsteller Stanislav Struhar Wieser Verlag Verlassener Garten
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová

České Ozvěny a Slovenské Ozveny | 5. apríla | 13:10 | ORF2 Viedeň

„Sociálny odstup“ je nutné spoločenské motto dnešných dní. Relácia Ozveny chce ale predsa s vami stráviť trošku spoločného času.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny

yvonne erdost
ORF
Yvonne Erdost

Reprezentatívny a maturitný ples viedenských Čechov a Slovákov v Rakúsku

Spoločenstvo hrá hlavne v radoch menšín dôležitú úlohu. Či už v ťažkom alebo radostnom období. To posledné sme spolu zažili aj na tradičnom reprezentatívnom a maturitnom plese viedenských Čechov a Slovákov v Rakúsku. Maturitný ples v ešte bezstarostnej atmosfére koncom februára.

Komensky Matura Ball, Vladimir Mlynar
orf | pavla rašnerová
Vladimír Mlynár s manželkou Sabinou na plese v Parkhotel Schönbrunn
Vortrag von Michal Klucka „Mein Aufenthalt in Ghana“ | Slovanská beseda
ORF | yvonne erdost

Michal Klučka | Salezián v Ghane

Jedným z prvých maturantov školy Komenský v jej mladšej histórii je Michal Klučka. V roku 2012 zložil sľub saleziánom dona Bosca a na jeseň 2018 sa vybral na ročné praktikum ako učiteľ, trenér animátorov a katechétov do africkej Ghany. Pre Ozveny otvoril mladý salezián dvere do sveta, ktorý patrí len a len podpore mladých ľudí v láske k životu.

Nový román Stanislava Struhara | „Verlassener Garten“

Román „Verlassener Garten | Opuštěná zahrada“ napísal rakúsky spisovateľ s českými koreňmi Stanislav Struhar ešte v 90-tych rokoch v českom jazyku. V marci tohto roku vyšlo dielo v nemčine vo vydavateľstve Wieser Verlag a pojednáva o túžbe po náklonnosti, porozumení, ako aj o temnej rodinnej minulosti.

Schriftsteller Stanislav Struhar Wieser Verlag Verlassener Garten
orf | pavla rašnerová
Autor Stanislav Struhar

České Ozvěny a Slovenské Ozveny | 5. apríla | 13:10 | ORF2 Viedeň