Jela Heidinger
Jela Heidinger
Jela Heidinger
Rádio Dia:tón

Jela Heidinger | Veľkými krokmi do srdca národnostnej skupiny

„Pre mňa znamenajú takéto spoločné večery veľmi veľa. Prezentovať sa ako kultúrny poklad, je nádherná možnosť, ktorú som v slovenskej národnostnej skupine nechcela už postrádať,“ hovorí organizátorka Plesu viedenských Slovákov Jela Heidinger.

Skoré zimné poobedie vo viedenskom centre. Usmievajúca sa žena s upraveným účesom vchádza rýchlym krokom do historickej budovy Hotela Post, tak úzko spätej s českou národnostnou skupinou. Markantné tapety hotelovej kaviarne podčiarkujú sviežosť v rozpávaniach Jely Heidinger, kultúrnej referentky Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku.

Jela Heidinger
Jela Heidinger

Celý rozhovor s Jelou Heidinger si vypočujete v magazíne Dia:tón, v pondelok 10. februára | 21:40 hod. na Rádii Burgenland livestream

V rozhovore s Yvonne Erdost rozpráva Heidinger, matka dvoch dospelých dcier, o veľkom význame jazykových znalostí, o inovatívnych nápadoch reprezentácie kultúry v jej žilách a o význame česko-slovenských spolkov od jej presťahovania sa do Viedne spolu s manželom v raných 90-tych rokoch.

Tohto roku usporiadava opäť, v spolupráci s predsedkyňou spolku Ľubicou Macura, v mene Kultúrneho spolku 15. februára Ples viedenských Slovákov.

Jela Heidinger oživila Ples viedenských Slovákov po niekoľkoročnej prestávke už v minulom roku. Iniciatíva, ktorá jej ležala na srdci: „Pre mňa znamenajú takéto spoločné večery veľmi veľa. Stretnúť sa v radostnom a slávnostnom ambiente, užívať si, nadviazať kontakty, ale aj prezentovať sa ako kultúrny poklad, je nádherná možnosť, ktorú som v slovenskej národnostnej skupine už nechcela postrádať,“ hovorí organizátorka Plesu viedenských Slovákov. Aj tohto roku prinesie na ples Kultúrneho spolku do Hotela Park Hyatt vo Viedni opäť inovatívne umenie a modernú hudbu.

Jela Heidinger
Jela Heidinger
Karolina Heidinger

Karolina Heidinger, Jelina dcéra, absolvovala prvé štyri roky školskej dochádzky na bilingválnej škole Spolku Komenský vo Viedni, študuje dnes slovenčinu na Fakulte slavistiky Viedenskej univerzity. Mladá tlmočníčka spoznala sociálnu a ekonomickú hodnotu jej materinského jazyka a chce ju opäť viac zaradiť do jej každodenného života: „Zaujímavé by boli aktuálne, aj politické diskusie na úrovni národnostných skupín. Spolky by mali ponúkať priestor k vzájomnej výmene, aby mohli vznikať spoločné nápady a s nimi pocit súdržnosti.“

Jela Heidinger
Jela Heidinger
Karolina a Jela Heidinger

„Roky Mečiarovej vlády nás znepokojovali, okrem toho nás lákal, vďaka konečne otvoreným hraniciam, svet. Prvé roky boli ťažké, často som bola osamelá, nerozumela som jazyku. Až keď deti začali chodiť do školy Komenský, vzdelávacej inštitúcie v jazykoch národnostnych skupín Čechov a Slovákov, som si našla cestu do českých a slovenských spolkov. To mi pomohlo,“ usmieva sa Heidinger.

Bol to prvý krok mladej architektky, prvé oboznamovanie sa so spolkami. Dnes je pevnou súčasťou života Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku, jej dcéra Karolina absolvovala praktikum v Slovenskom inštitúte. „Páči sa mi, ako tu obe inštitúcie, spolok ako aj Slovenský inštitút, žijú a reprezentujú našu kultúru. Som veľmi vďačná za to, že môžem byť súčasťou týchto aktivít. Je to krásny pocit vidieť, ako všetky tieto nápady, plány a organizácia prinášajú tak cenné ovocie,“ uzatvára Jela Heidinger.

17. Galavečer viedenských Slovákov

Jela Heidinger | Mit großen Schritten ins Herz der Volksgruppe