Vladimír Mlynár
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
Rádio Dia:tón

Vladimír Mlynár o novej vláde

Pavla Rašnerová sa porozprávala s predsedom národnostných skupín pre Slovákov Vladimírom Mlynárom o aktuálnom vývoji. Predseda analyzoval plánované zmeny ohľadne národnostných skupín, ktoré sú výsledkom decembrových a januárových vládnych rokovaní.

Rakúsky politický svet prešiel od zverejnenia neuveriteľne sa zdajúcich korupčných pokusov kedysi u mnohých tak obľúbeného bývalého predsedu strany FPÖ a vicekancelára Heinza Christiana Stracheho veľkými zmenami. Všetci poznáme turbulentné vnútropolitické udalosti po zverejnení videa z ostrova Ibiza v máji 2019. Sú nám známe obrazy protestujúcich pred Úradom spolkového kancelára, ich stále naliehavejšie volanie po predčasných voľbách, pamätáme si odchod všetkých ministrov a ministeriek strany FPÖ, historicky prvý parlamentom prijatý návrh na vyslovenie nedôvery v období druhej republiky, ďalší, predčasný volebný boj. Uvedomili sme si veľký význam nášho spolkového prezidenta. Nakoniec, takmer o sedem mesiacov neskôr, nasledovalo uznanie ďalšej neznámej v Rakúsku: vlády ľudovcov a Zelených.

Rádio Dia:tón | 20.1.2020 | 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

A práve ona by mala byť tou vládou, ktorá historicky a významne ovplyvní život národnostných skupín: Strana 13 vládnej dohody obsahuje plány novej spolkovej vlády týkajúce sa autochtónnych národnostných skupín v Rakúsku. Značná časť požiadaviek zastupiteľov a zastupiteliek národnostných skupín zo spoločnej tlačovej konferencie spred Vianoc bola zohľadnená vo vládnom programe novej vlády.

Vypočujte si rozhovor Pavly Rašnerovej s predsedom Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov Vladimírom Mlynárom. Rozpočet národnostných skupín bude zvýšený, stojí vo vládnom programe a tyrkysovo-zelená vláda sa bude snažiť, aby kraje zabezpečili potrebné finančné prostriedky na vznik, udržanie a podporu dvoj- a viacjazyčných materských škôl národnostných skupín. Rozšírenie televízneho vysielacieho obsahu na program ORF III je taktiež záležitosťou novej vlády.

Túto požiadavku adresovali ORF zastupitelia národnostných skupín na tlačovej konferencii v decembri 2019. Nová koaličná vláda, ktorá zložila slávnostný sľub 7. januára, chce vytvoriť pracovnú skupinu v spolupráci so zastupiteľmi a zastupiteľkami národnostných skupín s cieľom preveriť modernizáciu zastupiteľstiev národnostných skupín, teda poradných zborov. Ide o veľmi neistú formuláciu a nie je jednoznačne jasné, čo „modernizáciou“ myslia.

Potrebnejšou sa zdala byť a stále sa zdá určitá emancipácia národnostných skupín vo vzťahu s Úradom spolkového kancelára. Vymenovávanie členov do poradného zboru národnostných skupín ako zastupiteľského orgánu zo strany Úradu spolkového kancelára bolo v minulosti opakovane kritizované organizáciami národnostných skupín a vnímané za hlavný problém v otázke zastupiteľstiev. Národnostné skupiny by mali mať možnosť voliť ich zastupiteľstvo slobodne a bez vplyvu vládneho úradu.

Ďalším bodom vládneho programu je zohľadnenie materinského jazyka vo virtuálnej oblasti verejných inštitúcií alebo obcí ako úradného jazyka.

Vypočuli ste si rozhovor s Vladimírom Mlynárom, predsedom Poradného zboru národnostných skupín pre Slovákov.

Interview o plánovaných zmenách novej vlády v záležitostiach národnostných skupín s ním viedla Pavla Rašnerová.

Vladimír Mlynár reflektiert über Vorhaben der neuen Regierung