Viedeň a jej slovenské vianočné zvyklosti

Jednou možnosťou stretnúť sa v predvianočnom čase vo Viedni a medzičasom v Slovenskom inštitúte už peknou tradíciou je takzvaný „Weihnachts get together“.

Vianoce sa blížia. Pre mnohých znamenajú spomienky na detstvo , pre iných pocit bezpečia a pokoj, či trávenie času s najbližšími. Aj napriek všetkým prípravám a občasným nepokojným náladám zostáva čas vianočný výnimočným obdobím. Stretnutia na vianočných trhoch alebo spoločné oslavy, sentimentálne slová či darčeky vypĺňajú zimný čas každý rok zas a znova. Rakúsko-slovenský kultúrny spolok pozýva každoročne na príjemné posedenie pri punči v priestoroch spolku. Tento, láskyplne pripravovaný špeciálny punč, si nechá újsť len hŕstka viedenských Slovákov.

Weihnachtsfest im Slowakischen Institut
Richard Pieger
Rozmarín

Tradičný slovenský vianočný koncert v kostole Franziskanerkirche privádza v prvú adventnú nedeľu Slovákov do vianočnej nálady už 12 rokov. Tento rok s výnimočným folklórnym umeleckým ansámblom SĽUK. Piesne z tohto jedinečného koncertu vo Franziskanerkirche nám dnes osladia aj našu predvianočnú reláciu.

Weihnachtsfest im Slowakischen Institut
Richard Pieger
Rozmarín

On demand | Rádio Dia:tón | 23.12.2019

Ďalšou možnosťou stretnúť sa v predvianočnom čase vo Viedni a medzičasom v Slovenskom inštitúte už peknou tradíciou je takzvaný „Weihnachts get together“. Tento rok ho poctili svojou návštevou vzácni hostia: Folklórne zoskupenie Rozmarín predviedlo na začiatku večera svoju tanečnú zručnosť a vtiahlo hostí, tak ako ich veľké vzory z umeleckého zboru SĽUK, do magického sveta slovenských kolied. „S Vianocami spájam hlavne moje detstvo. Nedávno som dokonca objavil jeden z mojich listov s prianiami pre Ježiška. Adresa znela: Ježiško v nebi. Teraz som sa dopočul od slovenskej pošty, že adresa mala znieť 999. A tak teraz neviem, či Ježiško môj list vtedy dostal,“ usmieva sa bývalý konzul vo Viedni Peter Ilčík na vianočnej oslave v Slovenskom inštitúte.

Weihnachtsfest im Slowakischen Institut
Richard Pieger
Vianoce v Slovenskom inštitúte

Aj riaditeľ inštitútu Igor Skoček sa teší na sviatky v kruhu svojich najbližších: „Vianoce pre mňa znamenajú vidieť rodinu. Schádzame sa v tieto sviatky na Slovensku zo všetkých kútov a koncov sveta, pôstime sa a tešíme sa ako blázni na tradičnú kapustnicu.“ Matej Masarovič je praktikantom v Slovenskom inštitúte. Kým pre všetkých naberá fantastickú kapustnicu, varenú kuchárom zo slovenského veľvyslanectva vo Viedni, rozpráva: „Áno, slovenské Vianoce sú niečim výnimočným. Mnohí z mojich viedenských priateľov nerozumejú, prečo to má byť iba ryba. To je ale u nás tak,“ usmieva sa absolvent školy Komenský.

Weihnachtsfest im Slowakischen Institut
Richard Pieger
Súbor Rozmarín