Vortrag zum historischen Jahr 1989 im Österreichisch-Slowakischen Kulturverein mit Historikerin Beáta Katrebová Blehová
yvonne erdost
yvonne erdost
Rádio Dia:tón

Rok 1989 | vysvetlený v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku

O súvislostiach medzi Ronaldom Reganom a oslabení Sovietskeho zväzu, mýtoch o roku 1989, liberalizácii a nakoniec pádu takzvanej železnej opony prednášala v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku nedávno historička Beáta Katrebová Blehová.

On demand | Rádio Dia:tón | 25.11.2019

„Dá sa povedať, že Gorbačovova Perestrojka bola odpoveďou na nový zahranično-politický kurz Ronalda Regana. Samozrejme by rok 1989 nebol bez Gorbačova možný. Jeho Perestrojka to boli v prvom rade hlavne hospodárske zmeny, takzvaná „politika nového zmýšľania“, „odstalinizoval“ ekonomiku, otvoril sa západným krajinám. Také niečo bolo dovtedy nemysliteľné. Vládla myšlienka triedneho boja,“ vysvetľuje historička Beáta Katrebová Blehová zo slovenského Ústavu pamäti národa.

Vortrag zum historischen Jahr 1989 im Österreichisch-Slowakischen Kulturverein mit Historikerin Beáta Katrebová Blehová
yvonne erdost

Hlavne v druhej polovici 80-tych rokov prišlo k veľkej vlne pochodov a pútí katolíckeho hnutia na Slovensku. Tradičnej púte do Levoče sa napríklad zúčastnilo vtedy asi 250.000 ľudí. Prekvapilo to aj komunistický režim, spomína Katrebová Blehová počas jej prednášky vo Viedni. Veď sa táto politika snažila už 40 rokov utlačit religiozitu. Zasiahnuť už vtedy nemohli, zákony to nepredvídali, ale tieto púte a ich účastníci boli zaznamenávaní a protokolovaní.

Účasť členov spolku na prednáške vyústila v tento večer v živú diskusiu o vlastných skúsenostiach, spomienkach a pocitoch k tejto historickej epoche. 28. marca vyvrcholilo katolícke protestné hnutie na Slovensku do takzvanej „sviečkovej manifestácie“, ktorá sa stala jedným z najväčších opozičných vystúpení v celej strednej Európe. V Česku to bol týždeň Jána Palacha v januári 1989. Režim zareagoval s ostrejšími opatreniami proti účastníkom takýchto manifestácií.

Vortrag zum historischen Jahr 1989 im Österreichisch-Slowakischen Kulturverein mit Historikerin Beáta Katrebová Blehová
yvonne erdost

„Režim nemal vtedy ani tak veľký strach pred náboženským aktivizmom, ale skôr pred národným a patriotickým postojom Slovákov. Táto téma bola dlho tabuizovaná ale v 80-tych rokoch sa začala opäť objavovať.“

Bratislavská vedkyňa Beáta Katrebová Blehová zdôrazňuje, že vtedy v Česku a na Slovensku vznikli dve paralelné protestné hnutia. Už označenia sa od seba líšia. Kým sa na Slovensku tohto roku oslavuje 30 rokov od „nežnej revolúcie“, sú novembrové udalosti z roku 1989 známe v Česku pod menom „zamatová revolúcia“. Málo znamy je aj fakt, že sa na Slovensku, v bratislavskom centre, 16. novembra konal takzvaný „pochod študentov“.

Bolo to deň pred demonštráciami v Prahe, ktorú násilne rozbili a to aj napriek tomu, že bola povolená. Prvé štrajky iniciovali študenti, nasledovali divadlá a neskôr aj široká verejnosť. Nasledovalo založenie „Občianskeho fóra“ v Česku a slovenského hnutia „Verejnosť proti násiliu“. Boli to začiatky dialógu s vedením Komunistickej strany o postupnom prevzatí moci.

22. novembra sa v Bratislave konala prvá masová demonštrácia. Hovoríme tu o stotisícoch ľudí, ktorí si chceli so zväzkami kľúčov v rukách prizvoniť tak dlho očakávanú „slobodu“. „Na Slovensku zosilnela aj diskusia o forme federácie. Diskutovalo sa napríklad o tom, koľko kompetencie by mali mať samostatné vlády, koľko federácia, ako by mal v budúcnosti znieť názov štátu, čiže sa začali objavovať opäť určité národné myšlienky,“ hovorí Katrebová Blehová. V júni roku 1990 ukončili prvé slobodné demokratické voľby v Československu definitívne éru Reálneho socializmu.

Rádio Dia:tón | 25.11.2019 | 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

Vypočujte si reláciu, v ktorej Beáta Katrebová Blehová zo sekcie vedeckého výskumu v Ústave pamäti národa v Bratislave poskytuje hlboký náhľad do historických udalostí spred 30. rokov.

Das Jahr 1989 | erklärt im Österreichisch-slowakischen Kulturverein