Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
ORF | yvonne erdost
Rádio Dia:tón

„Crime Scene Bratislava“ | Ján Hlavinka

V aktuálnej relácii Rádia Dia:tón historik Ján Hlavinka rozpráva o prvých hrôzostrašných vlakoch smrtiacej nacistickej mašinérie na Slovensku, pretože práve slovenskí židia boli v marci roku 1942 medzi prvými deportovanými do koncentračných táborov v dnešnom Poľsku.

On demand | Rádio Dia:tón | 21.10.2019

„Crime Scene Bratislava“ sa volala prednáška bratislavského historika Jána Hlavinku v rámci konferencie „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung".

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Ján Hlavinka

„Koncom roku 1941 debatovali zastupitelia Slovenského štátu s Heinrichom Himmlerom. Himmlera zaujímalo, koľko židov žije na Slovensku. Slovenský minister vnútra Alexander Mach mu povedal, že asi 89.000. Himmler nato odvetil: ‚Budeme ich potrebovať!‘ Mach v marci roku 1942 prezradil, že sa tam vtedy zrodila myšlienka deportácie slovenských židov a prevzatia kontroly nad nimi nacistickou Treťou ríšou. Všetci dnes vieme, že slovenskí židia sa tak stali prvými obeťami holokaustu v dnešnom Poľsku,“ rozpráva historik Ján Hlavinka zo Slovenskej akadémie vied.

Rádio Dia:tón | 21.10.2019 | 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream

Vypočujte si reláciu o tom, ako temná spletenina z tajnej služby, polície, vtedy aktívnej radikálnej „Hlinkovej gardy“ a činy členov slovenskej strany „Deutsche Partei“ nakoniec rozvrátili dovtedy pokojnú multikultúrnu bratislavskú spoločnosť.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Ján Hlavinka

24.6.2019 | „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung"

„Crime Scene Bratislava“ | Ján Hlavinka | Text po nemecky |