Lingva Fest Bratislava
Lingvafest.sk
Lingvafest.sk
Rádio Dia:tón

Lingva Fest v Bratislave

26. septembra oslavuje celá Európa už takmer 20 rokov Európsky deň jazykov. Jedna iniciatíva, ktorá chce prispieť k podpore individuálnej viacjazyčnosti a motivovať ľudí v Európe k neustálemu učeniu sa rečí, je Lingva Fest v Bratislave.

Sprachenfestival | Lingva Fest Bratislava
Yvonne Erdost

Aj vo Viedni pripomínajú každoročne mnohé podujatia Slovenského inštitútu alebo Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku veľkú hodnotu všetkých jazykov a kultúr, pričom sa pokúšajú zdôrazniť výhody jazykových znalostí.

Sprachenfestival | Lingva Fest Bratislava
Yvonne Erdost

Pre aktuálnu reláciu Rádia Dia:tón, 30.9.2019 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland livestream zachytila Yvonne Erdost mikrofónom dojmy z tohto podujatia

Pri tejto príležitosti sa na bratislavskom Lingva Feste na Ekonomickej univerzite minulý štvrtok a piatok stretli jazykovedci a učitelia jazykov z kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, aby v tieto dni znovu raz ponúkli priestor pod jednou strechou 200 európskym jazykom.

Značnú časť podujatia Lingva Fest, ktoré informovalo prostredníctvom informačných ostrovčekov o rôznych jazykoch a spôsoboch ich učenia sa, tvorilo esperanto, umelo vytvorená reč hľadajúca formou univerzálneho spojenia všetkých jazykov svoju cestu k ľuďom. Dvojdňový festival bol obohatený aj o jazykové kurzy. Návštevníci si mohli v hodinových intervaloch vyberať z ich pestrej ponuky.

Sprachenfestival | Lingva Fest Bratislava
Yvonne Erdost

Milan Samko z Univerzity v Nitre napríklad uviedol záujemcov v beznádejne preplnenej miestnosti do tajov jazyka Rómov, rómčiny.