Ozveny August Schloss Marchegg
orf | pavla rašnerová
orf | pavla rašnerová
České Ozvěny | Slovenské Ozveny

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.augusta 2019 | o 13:05 | ORF2 Viedeň

Okrem iného ide na výstave na zámku Marchegg „Auf die Schätze, fertig, los! Eine Reise um die Werte“ aj o poklady na konci dúhy. A presne v túto dúhu dúfajú zastupitelia národnostných skupín po nadchádzajúcich voľbách do Národnej Rady.

On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.augusta 2019

Ozveny August Yvonne Erdost Pavlina Woodhams Schloss Marchegg
orf | pavla rašnerová

Národnostné skupiny pred voľbami | „Endlich raus aus der Schublade/Konečne von zo zásuvky“

Je to šesť menšín, ktorým bol v Rakúsku priznaný štatus uznanej národnostnej skupiny. Tým získali taktiež právo na politické zastupiteľské orgány a podporu od spolku a kraja. Aj napriek tomu sa v zákone zakotveným potrebám národnostných skupín nedostáva v súčasnej politike dosť pozornosti.

Nastávajúce parlamentné voľby sú pre aktérov na pódiu národnostných skupín opäť podnetom, neustále sa zasadzovať za súrne záležitosti menšín.

Vladimír Mlynár
orf | pavla rašnerová
Predseda Poradného zboru národnostných skupín Vladimír Mlynár

„Rozmarín“ | 15. Jubiläum

Pod mottom „15 rokov slovenských tradícií vo Viedni“ oslavuje folklórny súbor „Rozmarín“ svoje jubileum. Na slávnostnom narodeninovom vystúpení jeho tanečníčky a tanečníci predviedli opäť raz rakúsko-slovenskú rezkú sviežosť.

15 Jahre | Jubiläumsauftritt der slowakischen Volkstanzgruppe „Rozmarin“
Yvonne Erdost

Prečítajte si aj článok v češtine, obohatený aj o české témy Ozvien na stránke České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. srpna 2019 | 13:05 hod. | ORF2 Vídeň

Ozveny August Yvonne Erdost Pavlina Woodhams Serdar Erdost Schloss Marchegg
orf | pavla rašnerová
Magazín víta divákov tentokrát zo zámku Marchegg

Článok v nemčine | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. August 2019 | 13:05 Uhr | ORF2 Wien

České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.augusta 2019 | o 13:05 | ORF2 Viedeň