Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
ORF | yvonne erdost
Rádio Dia:tón

„Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung"

Wiener Wiesenthal Institut sa od roku 2002 neustále venuje témam národného socializmu, jeho dôvodom a dopadom. Spoločne s ÖBB a Rakúskou akadémiou vied pozval inštitút tohto roku, 80 rokov po začiatku tak hroznej druhej svetovej vojny, na konferenciu s názvom „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“.

Podujatie poukazuje na stredoeurópsky vývoj, ktorý umožnil najväčšiu katastrofu ľudí spáchanú na ľuďoch.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Renomovaný historik a autor Omer Bartov je taktiež jedným z rečníkov konferencie na Viedenskej hlavnej stanici. Profesor európskej histórie a nemeckých štúdií na Brown University v Providence, Rhode Island, USA, je celosvetovo jedným z vedúcich historikov zameriavajúcich sa na štúdie genocídy. Narodil sa v Izraeli.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Omer Bartov

„Moje myšlienky sa stále zaoberajú genocídou a tým, ako funguje vzťah medzi obeťami a páchateľmi. V genocíde, ktorú spáchali nacisti, boli strety medzi oboma skupinami skôr malé, obete boli odvážané preč. Ale v 90-tych rokoch boli spáchané dve genocídy, jedna v Ruande, druhá v Bosne. Nedialo sa to potajomky, neexistoval odstup k hrôzam, tu susedia vraždili susedov. Zaujímalo ma, ako je také niečo možné. V roku 1995 som viedol rozhovor s mojou matkou o jej vlastných skúsenostiach, jej vyhnatí z malej dedinky v Poľsku, Buczacz, z ktorej pochádza aj Simon Wiesenthal. V mojich štúdiách spoznávam stále znovu, že násilie v spoločnosti rastie a nepreniká zvonka,“ vysvetľuje historik Bartov.

Nenávisť, násilie, závisť, nepriazeň, to všetko sú výbušniny, ktorých ľahko horľavá šnúra potrebuje iba háklivú tému, verejnú diskusiu, aby priviedla tieto ľudské emócie k explózii. To, že takéto explózie dokážu ľudí doviesť až k najnepravdepodobnejším hrôzam, zdôrazňujú neporovnateľné masové deportácie celých skupín neželaného obyvateľstva nacistami. Práve Rakúske dráhy/Österreichische Bundesbahn, vtedy BBÖ, s nimi aj ich zamestnanci, boli počas druhej svetovej vojny nástrojmi zneužitej moci politickej diktatúry. S citlivým vedomím udalostí sa ÖBB venuje téme s jej výstavou „Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938-1945“.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Traude Kogoj

„Ide o najtemnešiu kapitolu spoločnosti a je dôležité, aby si dnes zamestnanci túto epochu uvedomili a patrične spracovali. Pritom treba spomenúť, že rakúski zamestnanci dráh, ktoré vtedy patrili pod Deutsche Reichsbahn, proti režimu hlasne protestovali. Mnohí z nich boli popravení,“ hovorí Traude Kogoj zo spoločnosti ÖBB. Zamestnanci dráh v Rakúsku sa vo veľkej miere, inak ako ich nemeckí kolegovia, zúčastnili na odboji proti národnému socializmu: vyše 2000 z nich skončilo v koncentračných táboroch, asi 300 umrelo alebo bolo priamo popravených.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Počas 3-dňovej medzinárodnej konferencie na Hlavnej stanici „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“ prednášal aj Ján Hlavinka z Historického ústavu v Bratislave.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Ján Hlavinka

„Crime Scene Bratislava“ sa volala jeho prednáška. V názve ukrýva tragickú pravdu: „Hlavné mesto bolo pod veľkým nátlakom nacistického Nemecka. Práve tu sídlila skupina Einsatzgruppe H nemeckej bezpečnostnej polície a tajnej služby. Mala za úlohu hľadanie a potrestanie členov Slovenského národného povstania a takzvané ‚konečné riešenie židovskej otázky‘, ako to vtedy Nemci nazývali. K jej obetiam patrilo hlavne židovské obyvateľstvo, ktoré v Bratislave vtedy ešte žilo,“ vysvetľuje Hlavinka.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Temná spletenina z tajnej služby, polície, vtedy aktívnej Hlinkovej gardy a činy členov politickej strany „Deutsche Partei“ v Bratislave, strany nemeckej etnickej skupiny v tejto oblasti a jej paramilitaristickej organizácie „Heimatschutz“ rozvrátili nakoniec dovtedy veľmi pokojnú, bratislavskú spoločnosť rôznych kultúr.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Jana Starek

„Nejde iba o spracovanie historických udalostí, suché fakty, ale o morálnu otázku a ľudský prístup. Do akej miery je človek schopný postaviť sa proti nepráviu a zastať sa tých v pozícii obetí? Ak sa nám má niečo touto konferenciou podariť, tak je to to, že prispejeme k lepšiemu porozumeniu a uvedomeniu si tých, ktorí by inak o týchto témach nepremýšľali. A odzrkadľuje sa to aj vo výsledkoch volieb. Bohužiaľ sme aj dnes svedkami toho, že nacionalistické, egoistické myšlienky určitých štátnych reprezentantov sú prezentované tak, ako by boli v poriadku, čo ale nie sú! Proti tomu chce náš vedecký inštitút spolu s partnermi pôsobiť,“ zhŕňa nakoniec viedenská Češka a historička z Wiener Wiesenthal Institut Jana Starek.

Vypočujte si v aktuálnom magazíne národnostných skupín Dia:tón celý rozhovor s historikom Jánom Hlavinkom a získajte dojmy z konferencie „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“, konferencie volajúcej po mieri.

Televízny príspevok o tejto téme si môžete pozrieť v nadchádzajúcej relácii národnostných skupín Ozveny 11. augusta.