Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
ORF | yvonne erdost
Rádio Dia:tón

„Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung"

Wiener Wiesenthal Institut sa od roku 2002 neustále venuje témam národného socializmu, jeho dôvodom a dopadom. Spoločne s ÖBB a Rakúskou akadémiou vied pozval inštitút tohto roku, 80 rokov po začiatku tak hroznej druhej svetovej vojny, na konferenciu s názvom „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“.

On demand | Rádio Dia:tón | 24.6.2019

Podujatie poukazuje na stredoeurópsky vývoj, ktorý umožnil najväčšiu katastrofu ľudí spáchanú na ľuďoch.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Renomovaný historik a autor Omer Bartov je taktiež jedným z rečníkov konferencie na Viedenskej hlavnej stanici. Profesor európskej histórie a nemeckých štúdií na Brown University v Providence, Rhode Island, USA, je celosvetovo jedným z vedúcich historikov zameriavajúcich sa na štúdie genocídy. Narodil sa v Izraeli.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Omer Bartov

„Moje myšlienky sa stále zaoberajú genocídou a tým, ako funguje vzťah medzi obeťami a páchateľmi. V genocíde, ktorú spáchali nacisti, boli strety medzi oboma skupinami skôr malé, obete boli odvážané preč. Ale v 90-tych rokoch boli spáchané dve genocídy, jedna v Ruande, druhá v Bosne. Nedialo sa to potajomky, neexistoval odstup k hrôzam, tu susedia vraždili susedov. Zaujímalo ma, ako je také niečo možné. V roku 1995 som viedol rozhovor s mojou matkou o jej vlastných skúsenostiach, jej vyhnatí z malej dedinky v Poľsku, Buczacz, z ktorej pochádza aj Simon Wiesenthal. V mojich štúdiách spoznávam stále znovu, že násilie v spoločnosti rastie a nepreniká zvonka,“ vysvetľuje historik Bartov.

Nenávisť, násilie, závisť, nepriazeň, to všetko sú výbušniny, ktorých ľahko horľavá šnúra potrebuje iba háklivú tému, verejnú diskusiu, aby priviedla tieto ľudské emócie k explózii. To, že takéto explózie dokážu ľudí doviesť až k najnepravdepodobnejším hrôzam, zdôrazňujú neporovnateľné masové deportácie celých skupín neželaného obyvateľstva nacistami. Práve Rakúske dráhy/Österreichische Bundesbahn, vtedy BBÖ, s nimi aj ich zamestnanci, boli počas druhej svetovej vojny nástrojmi zneužitej moci politickej diktatúry. S citlivým vedomím udalostí sa ÖBB venuje téme s jej výstavou „Verdrängte Jahre. Bahn und Nationalsozialismus in Österreich 1938-1945“.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Traude Kogoj

„Ide o najtemnešiu kapitolu spoločnosti a je dôležité, aby si dnes zamestnanci túto epochu uvedomili a patrične spracovali. Pritom treba spomenúť, že rakúski zamestnanci dráh, ktoré vtedy patrili pod Deutsche Reichsbahn, proti režimu hlasne protestovali. Mnohí z nich boli popravení,“ hovorí Traude Kogoj zo spoločnosti ÖBB. Zamestnanci dráh v Rakúsku sa vo veľkej miere, inak ako ich nemeckí kolegovia, zúčastnili na odboji proti národnému socializmu: vyše 2000 z nich skončilo v koncentračných táboroch, asi 300 umrelo alebo bolo priamo popravených.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Počas 3-dňovej medzinárodnej konferencie na Hlavnej stanici „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“ prednášal aj Ján Hlavinka z Historického ústavu v Bratislave.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Ján Hlavinka

„Crime Scene Bratislava“ sa volala jeho prednáška. V názve ukrýva tragickú pravdu: „Hlavné mesto bolo pod veľkým nátlakom nacistického Nemecka. Práve tu sídlila skupina Einsatzgruppe H nemeckej bezpečnostnej polície a tajnej služby. Mala za úlohu hľadanie a potrestanie členov Slovenského národného povstania a takzvané ‚konečné riešenie židovskej otázky‘, ako to vtedy Nemci nazývali. K jej obetiam patrilo hlavne židovské obyvateľstvo, ktoré v Bratislave vtedy ešte žilo,“ vysvetľuje Hlavinka.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost

Temná spletenina z tajnej služby, polície, vtedy aktívnej Hlinkovej gardy a činy členov politickej strany „Deutsche Partei“ v Bratislave, strany nemeckej etnickej skupiny v tejto oblasti a jej paramilitaristickej organizácie „Heimatschutz“ rozvrátili nakoniec dovtedy veľmi pokojnú, bratislavskú spoločnosť rôznych kultúr.

Konferenz „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“
ORF | yvonne erdost
Jana Starek

„Nejde iba o spracovanie historických udalostí, suché fakty, ale o morálnu otázku a ľudský prístup. Do akej miery je človek schopný postaviť sa proti nepráviu a zastať sa tých v pozícii obetí? Ak sa nám má niečo touto konferenciou podariť, tak je to to, že prispejeme k lepšiemu porozumeniu a uvedomeniu si tých, ktorí by inak o týchto témach nepremýšľali. A odzrkadľuje sa to aj vo výsledkoch volieb. Bohužiaľ sme aj dnes svedkami toho, že nacionalistické, egoistické myšlienky určitých štátnych reprezentantov sú prezentované tak, ako by boli v poriadku, čo ale nie sú! Proti tomu chce náš vedecký inštitút spolu s partnermi pôsobiť,“ zhŕňa nakoniec viedenská Češka a historička z Wiener Wiesenthal Institut Jana Starek.

Vypočujte si v aktuálnom magazíne národnostných skupín Dia:tón celý rozhovor s historikom Jánom Hlavinkom a získajte dojmy z konferencie „Deportiert. Vergleichende Perspektiven auf die Organisation des Wegs in die Vernichtung“, konferencie volajúcej po mieri.

Televízny príspevok o tejto téme si môžete pozrieť v nadchádzajúcej relácii národnostných skupín Ozveny 11. augusta.