Týždeň vedy a techniky

Tohtoročná Vedecká jeseň vyvrcholí Týždňom vedy a techniky, ktorého 14. ročník sa začína v pondelok a potrvá do nedele 12. novembra. Mottom je Spoznávaj, pochop, rozvíjaj. Uviedli to v pondelok po otvorení Týždňa vedy a techniky v Bratislave.

„Žiaci tu uvidia veci, ktoré bežne v škole neuvidia. Niekedy to ľudí chytí za srdce v mladom veku a neskôr budú robiť vedu z presvedčenia, že ich to baví,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová. Účastníci podujatia budú mať možnosť bližšie spoznávať a pochopiť vedu a ďalej rozvíjať záujem o tieto oblasti počas stoviek popularizačných podujatí po celom Slovensku, ako sú napríklad prednášky, festivaly, workshopy či súťaže s vedecko-technickým zameraním.

Podujatie pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií (CVTI) SR. „Veda a technika sa na Slovensku borí s viacerými problémami nielen v oblasti financovania, ale aj v oblasti celospoločenského uznania týchto výsledkov. Práve takéto podujatia majú za cieľ spropagovať výsledky vedy, priblížiť vedu verejnosti, ale najmä vzbudiť o ňu záujem medzi mládežou,“ povedala Lubyová.