České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11. decembra 2016 o 13.05 | ORF2 Wien

V predvianočnej nálade zdraví Pavlína Woodhams divákov magazínu národnostných skupín České Ozvěny | Slovenské Ozveny tentokrát spolu s jednou výnimočnou kolegyňou. Známa moderátorka Slovenskej televízie Alena Heribanová sprevádza reláciu, v ktorej sa opäť raz všetko točí okolo veľkých jubileí a významných osobností.

ORF TVthek | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 11.12.2016

České Ozvěny | Slovenské Ozveny mit Pavlína Woodhams und Alena Heribanová

ORF | Serdar Erdost

Alena Heribanová a Pavlína Woodhams sprevádzajú aktuálnym magazínom Ozveny

Slovenské Vianoce so SĽUKom

Už desaťročnou tradíciou sa môže pýšiť nádherný vianočný koncert slovenského ansámblu ľudovej hudby SĽUK vo viedenskom kostole Franziskanerkirche. Slovenské koledy očarili lavice plné divákov.

SLUK Konzert in der Wiener Franziskanerkirche

Helena Steiner

Moravské hody | Krojový ples Viedenských Čechov

Sokolská jednota XII/XV vo Viedni usporiadala koncom októbra už tradičné Moravské hody. Vo farnej sále Gatterhölzl v Meidlingu mal krojový bál atmosféru ako sa patrí.

Moravské Hody 2016

ORF | Erdost

České Ozvěny | Slovenské Ozveny Dezember 2016

ORF

České ozvěny | Slovenské ozveny

11. decembra 2016 | o 13.05 hod.
ORF 2 Wien

„Holzkirchen in der Slowakei“ | chránené unikáty UNESCO

Kto chcel dať vo Viedni predvianočnému zhonu rozjímavý nádych, navštívil výstavu „Holzkirchen in der Slowakei“. V budove Wiener Ringturm na Schottenring mohli návštevníci vidieť aj osem historických kostolov, ktoré sú zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 2 rímskokatolícke, 3 evanjelické a 3 gréckokatolícke Božie chrámy.

Výstava Tomáša Garriguea Masaryka k štátnemu sviatku

Budúci rok v septembri uplynie 80 rokov od smrti Tomáša Garrigua Masaryka. Túto významnú osobnosť si pripomenieme nielen ako prvého československého prezidenta, ale aj ako filozofa, spisovateľa a cestovateľa. Paralelne k sviatku českej štátnosti v októbri pozýva veľvyslanectvo vo Viedni na výstavu o jej zakladateľovi.

Slovenský vianočný stromček pre mesto St. Pölten

Tohto roku, presne k 30. výročiu vymenovania St. Pölten za hlavné mesto Dolného Rakúska, venoval Honorárny konzulát Slovenskej republiky, spolu s mestom a Trnavským samosprávnym krajom, návštevníkom výnimočný darček. Po prvýkrát poskytol slovenský región vianočný stromček rakúskemu vianočnému trhu. Ako symbol priateľských susedských vzťahov.

Sokol Generalversammlung

ORF

150 rokov Sokolskej župy Rakúska | Valné zhromaždenie

Sokolská župa Rakúska sa obzerá za svojou slávnou históriou v tejto krajine. Jednota Sokola, ktorej podstatou sa manifestuje „láska k voľnosti“, oslavuje svoje 150. výročie založenia. Na začiatku októbra odznelo opäť známe „Nazdar!“ a členovia volili svoje nové predsedníctvo.

Mikulášska besiedka pre deti

Jednou z mnohých aktivít Sokola je aj mikulášska besiedka. V minulosti patrilo k tradícii, že sa deti, ktoré na Mikuláša neboli dobré, museli obávať čerta s reťazou. Dnes spájajú deti Mikuláša s pozitívnym zážitkom. Zobrazuje láskavosť, srdečnosť a prináša darčeky.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny mit Pavlína Woodhams und Alena Heribanová

ORF | Serdar Erdost

Moderátorka Alena Heribanová v kaplnke zámku Schloss Hof

Volksgruppeninstitut | Túžba po menšinovom školskom zákone

Pracovná spoločnosť pre otázky národnostných skupín, Die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen | Volksgruppeninstitut, pozvala v októbri na každoročné valné zhromaždenie. Hlavnou témou večera bola požiadavka menšinového školského zákona pre Viedeň.

Generalversammlung der Wiener ARGE für Volksgruppenfragen | Volksgruppeninstitut

ORF | strujic

Vladimír Mlynár | predseda Školského spolku SOVA, člen pracovnej spoločnosti

Výstava | 70 rokov Vídeňské svobodné listy v škole Komenský

Viedenskí Česi a Slováci poctili svoje noviny Vídeňské svobodné listy výstavou k 70. jubileu založenia, a to na českom veľvyslanectve vo Viedni. Teraz je možné túto výstavu vidieť aj v Škole Komenský na Sebastianplatz.

České Ozvěny | Slovenské Ozveny, Dezember 2016

ORF

Vianočný koncert Lumír

S pôsobivým vianočným koncertom speváckeho spolku Viedenských Čechov Lumír v kostole „Maria am Gestade“ sa Pavlína Woodhams a jej kolegyňa moderátorka Alena Heribanová s vami lúčia a želajú divákom a diváčkam z národnostnej skupiny požehnané sviatky a nádherný rok 2017.