Joško Vlašić i Regina Petrik
Zeleni
Zeleni
Socijali

Selene: „Flogoskere grupn te dikel te kerel“

O burgenlanditike Selene kamna jek inicijativa „Flogoskere grupn ando sako diveskero di te dikel te kerel“. Jeke masteriskere planiha o flogoskere grupn taj lengeri tschib ando Burgenland buteder ando anglutno than te anel. O Selene kamna jek lil use andi burgenlanditiki thaneskeri regirung ande te anel.

Vasche dschal kaj le but tschibtschengere vakeripeske ando Burgenland pomoschim te ol. Ando Burgenland del trin flogoskere grupn: o burgenlanditike Horvacke, o burgenlanditike Ungrike taj o burgenlanditike Roma. Pasche i nimtschki tschib i burgenlanditiki horvacki taj i ungriki tschib taj Romanes vakerdo ol. „Amen schtar tschibtschengero than sam taj amen iste upre dikas, kaj o cile schtar tschibtscha dschivde te atschen taj amen iste vaschoda andi thaneskeri regirung politischi jomi bescharas“, phenel o schero le Selenendar, Regina Petrik.

O Selene mangen duj tschibtschengere dokumentscha

O Selene mangen duj tschibtschengere dokumentscha, sar use tschavengere bartscha – taj ischkolakere aunmejdiniptscha duj tschibtschengere formulartscha. „Mint akor o tschave taj o daja taj o dada le kesdipestar aun terdschin, hot aja tschib atschi mol, kekaj li tschulipendar vakerdi ol, sar i nimtschki“, phenel i Petrik.

Kesdim uso tschave taj terne

Kesdim iste imar ol uso tschave taj terne, sar duach but tschibtschengere mediji vaj duach duj tschibtschengero paloplaneskero pomoschago ando ischkoli. Pomoschim ol le Selenenge le agune thaneskere rotistar le Selenendar taj flogoskere grupnengere aktivististar Josko Vlasich. „Amen dschanas, hot arpheniptscha la UNESCO-jatar del, hot o burgenlanditiko horvacko jek ar meripeskeri tschib hi, ham te tschatschikan o tschibtschengero mindenfelitiko upre likerde te ol ando Burgenland, akor iste buteder gondi kerde on, so dschijakana kerde ule“, phenel o Vlasich.

O lil le mangipenca kamna o Selene tschtertekon andi thaneskeri regirung ande te anel.