Népcsoportok

Kisebbségi Oktatási Fórum – fókuszban az egyesületek

November 16-án Klagenfurtban került megrendezésre a Kisebbségi Oktatási Fórum az Oktatási Minisztérium, az Osztrák nyelvi kompetenciaközpont, Karintia és Burgenland tartományok közreműködésével. Az idén a mottó a „Verein für die Volksgruppensprachen“ volt, mely az esemény központi témájára az oktatás és az egyesületek közötti együttműködésre utal.

Burgenlandból a tartomány Oktatási Igazgatóságának népcsoporti oktatásügyért felelős munkatársai, valamint a magyar, a roma és a bureganlandi horvát egyesületek képviselői vettek részt a fórumon.

Kisebbségi Oktatási Fórum Klagenfurt
Josef Schmidt

A Burgenlandi Oktatási Igazgatóság részéről jelen volt Pathy Lívia, a gimnáziumok és szakképző intézmények magyar tanításának szakfelügyelője, Prascsaics Carmen, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület munkatársa, Hütler Andrea a kötelező iskolák magyar oktatásának felügyelője.

Forum u Celovcu o manjinskom školstvu
Karin Vukman-Artner

Hütler Andrea a kötelező iskolák magyar oktatásának felügyelője a Kisebbségi Oktatási Fórummal kapcsolatban elmondta, a délelőtt folyamán a karintiai és burgenlandi oktatási igazgatóságok kisebbségi osztályainak aktuális projektjeit, eredményeit foglalták össze az illetékesek, hangsúlyozva azokat a pontokat, ahol az összefogás megvalósul. Elhangzott, hogy a magyar nyelvtanítás esetében a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság szoros együttműködést alakított ki a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel, például a tananyagok és a magyar nyelvtanítást népszerűsítő reklámanyagok kiadásában, továbbá versmondó- és kreatív versenyek szervezésében is rendszeresen dolgoznak együtt.

Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF

A fórum karintiai és burgenlandi egyesületek pódiumbeszélgetésével folytatódott a délután, melyen a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület képviselte a magyar népcsoportot. A téma az egyesületek működése, programja, projektjei, az oktatással való együttműködése volt. Azaz, hogy milyen módon tudják támogatni az egyesületek a kisebbségi oktatás ügyét? Erre sok olyan, gyakorlatban már bevált példa hangzott el az egyesületek részéről, mint a tananyagok kiadása, a színjátszócsoportok, táborok szervezése, vagy a sportegyesületek működtetése. A karintiai szlovén egyesületnek például már saját kosárlabdaegyesülete is van.

Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF

A délután második részében egy kerekasztal beszélgetés zajlott. Arról volt szó, hogyan lehet még gyümölcsözőbbé tenni az Oktatási Igazgatóságok és az egyesületek közti kapcsolatot. Itt felmerült például, hogy közös kampányokkal lehetne a népcsoportnyelveket még láthatóbbá tenni. A résztvevők kiemelten fontosnak tartják a népcsoportok egyesületeinek rendszeres megjelenését az iskolákban is, továbbá azt vallják, hogy a sport összekötése a népcsoportnyelvekkel is egy ilyen pont lehet, ahol a népcsoportnyelvek népszerűsítése megvalósulhat.

Zasedal je forum za manjšinsko šolstvo.
ORF

Egy további lehetőségként hangzott el a fiatalok motiválása arra, hogy a közösségi médiákban is a népcsoportnyelvet használják. A fórum résztvevői egyetértettek abban, hogy a népcsoportnyelvek láthatóvá tétele mellett, az Oktatási Igazgatóságok és az egyesületek munkájának láthatóvá tétele is nagyon fontos, melynek elmaradhatatlan része a rendszeresség.

Forum u Celovcu o manjinskom školstvu
Hermine Steinbach-Buchinger

Hütler Andrea a kötelező iskolák magyar oktatásának felügyelője elmondta, „Tehát ez egy élő, rendszeres kapcsolat kell, hogy legyen a népcsoportok egyesületei és az oktatásügy között. Én úgy gondolom, hogy ez a mi esetünkben a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel teljes mértékben megvalósul. Például ebben az interjúban is az történik, hogy hírt adhatunk arról, hogy például a múlt héten mit tettünk annak érdekében, hogy a népcsoportnyelv ügyét előbbrevigyük.“