jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin
ORF/Weber Katalin
Történelem

„Merre tartasz, Magyarország?“

Előadással egybekötött könyvbemutatót tartott Bécsben Jeszenszky Géza történész, volt külügyminiszter, diplomata. A „Quo vadis Hungaria? – Magyarország és az euro-atlanti szövetség" című előadás csakúgy Magyarország nyugati megítélésnek változásaival foglalkozott, mint maga „Az elveszett presztízs" című kötet.

Jeszenszky Géza a bécsi Bornemisza Péter Társaság és a Bécsi Napló meghívására érkezett a fővárosba, előadására pénteken, szeptember 15-én került sor a Bornemisza Társaság székházában.

Jeszenszky Géza a Magyar Demokrata Fórum alapító majd elnökségi tagja volt. 1990-ben az első szabadon választott kormány, az Antall-kormány külügyminisztere lett. Később Magyarország USA-, norvégiai és izlandi nagykövete. Egy olyan történész, aki maga is történelmet írt.

jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin

„Mindenkori feladatomnak tekintettem, hogy külföldön népszerűsítsem Magyarországot. Annál nagyobb dilemmába kerültem, amikor tulajdonképpen az Orbán-kormány támogatójából a kormány külpolitikájának kritikusaként az előtt a kérdés előtt álltam, szabad-e külföldön kritizálni a hazát? De úgy éreztem, kötelességem, hogy elmondjam a külföldön élő magyarok előtt is, hogy rossz irányba tart a magyar külpolitika“ – vezette be előadását Jeszenszky.

„A rendszerváltás az egy csoda volt. A nagyrészt történészekből álló Antall-kormány hármas célt követett: a nyugati orientáció, a jószomszédi viszony és ezzel együtt a magyar kisebbség helyzetének javítása volt a fő szempont. A minket követő kormányok is ezt a politikát képviselték egészen 2010-ig. Ezt követően a kormány hátat fordított a rendszerváltozás alapelveinek, a nyugati orientáció helyett kína- és oroszbarát politikát folytat" – mondta Jeszenszky Géza előadásában.

jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin

A volt miniszter és diplomata referátumát diszkusszió követte, ahol a közönség is szót kapott. Ennek során a magyar külpolitika iránt kritikus és azt támogató hozzászólások egyaránt megvitatásra kerültek.

Az elveszett presztízs – Magyarország megítélésének megváltozása Nagy-Britanniában (1894-1918) című munka 1986-ban jelent meg, a dualizmus korához köthető egyik alapműként tartják számon, Jeszenszky történész karrierjének fő műve, immár harmadik kiadása jelent meg. A könyvet Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője méltatta.

A legtöbb európai országban, de Angliában és Amerikában kiváltképpen, az 1848-49-es szabadságharc és annak megtorlása nyomán széleskörű és erős rokonszenv alakult ki a magyarok, főként Kossuth Lajos személye iránt.

jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin

„Az foglalkoztatott, hogy ez a rokonszenv, ez a presztízs hogyan és miért veszett el az évek során. Miért követte ezt az egykori pozitív megítélést az igazságtalan Trianoni béke?" – mondta Jeszenszky a kötetről. „2010 után aztán feleségem kezdte mondani: hamarosan megírhatod a folytatást, hogy a magyar presztízs hogyan romlik. És valóban, egy presztízst többször is vissza lehet nyerni és el lehet veszíteni. 1956-ban majd 1989-ben visszanyertük ezt a presztízst, a rendszerváltozás úttörői voltunk, mindenkit érdekelt Magyarország. Ma pedig az a külföldön, nyugaton alkotott kép, hogy Magyarország érthetetlen módon eltávolodik a demokráciától", fejtette ki Jeszenszky.

jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin

A rendezvény házigazdája Másréti Kató Zoltán, a Bornemisza Péter Társaság elnöke volt, aki elmondta, „rendhagyóan kezdődött az őszi évad. Hagyományosan októbertől indítjuk az előadások sorozatát, de idén már szeptemberben sikerült két nagyszerű előadót meghívnunk. Szeptember 3-án Sipos Balázs, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, az egyetemen működő Nőtörténeti Központ alapítója, a Bornemisza Péter Társaság és a Bécsi Magyar Történeti Intézet közös meghívására tartott előadást „Nők a két világháború közötti Magyarországon címmel", most pedig Jeszenszky Gézát üdvözölhettük a Bécsi Naplóval közösen. Ez is a célunk a jövőre nézve, hogy erősítsük az együttműködést a bécsi intézményekkel, összefogjuk a magyar értelmiséget" – utalt a tervekre Másréti Kató Zoltán.

jeszenszky géza bécsben bornemisza
ORF/Weber Katalin

A Bornemisza Péter Társaság következő rendezvénye október 1-jén lesz, Alföldi László nyugalmazott diplomata „Kolozsvártól Bukarestig" című könyvének bemutatójával.