Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyűlése Kolozsvár
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Vallás

Állandó szolgálat a változó világban

Szeptember elején, Kolozsvárt tartotta idei közgyűlését a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NYEMPGYSZ). Az összesen 57 közösséget tömörítő nemzetközi szervezet tagsága újabb három évre Karvansky Mónika bécsi magyar református lelkészt választotta meg elnöknek.

A tanácskozás egyik fő témája az volt, hogyan hasznosíthatók az új technológiai eszközök a szórványmissziók során. „A változások korát éljük. Ilyen nagy mértékű és gyors változás talán még a világtörténelemben nem ment végbe, mint amit 10-20-30 év alatt mi megélünk. Milyen kihívások elé állítja mindez az egyházat? Mik azok az új eszközök, amiket a változás, a csúcstechnika magával hoz? Hogy tudjuk ezeket integrálni a mi missziókba? Ilyen és hasonló témákról elmélkedtünk, gondolkodtunk, beszélgettünk“ – számolt be Karvansky Mónika, elnök.

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyűlése Kolozsvár
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Karvansky Mónika elnöki beszámolója közben a NYEMPGYSZ közgyűlésén, Kolozsváron

A közgyűlés másik fontos témáját a Kárpát-medencei anyaegyházak közötti együttműködés erősítése adta. A kapcsolatépítés fontos állomása, hogy a Magyar Református Egyház Közös Zsinata júliusban felvette soraiba a NYEMPGYSZ-t.

A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyar Református Egyház képviselői egyaránt jelen voltak a kolozsvári találkozón.

Támogatás és közös jövőkép a diaszpóra számára

A közgyűlésen hét ország magyar taggyülekezeteit több mint 50 résztvevő képviselte. Az osztrák közösségek közül az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet (Bécs és Graz) valamint az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (Bécs és Linz-Leonding) tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének.

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyűlése Kolozsvár
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége

„Egy ilyen találkozó mindig megerősítő. Egymás örömeit, bánatait, problémáit hallgatjuk meg. Egymást erősítjük. Mindazonáltal látjuk azt is, mik azok a közös tervek, amik mentén mindannyiunk helyi gyülekezetei javát szolgálhatjuk. A találkozó megerősített minket abban is, hogy az összefogás, az együttműködés, egymás támogatása és ez a hálózat nagyon fontos. Ez erőt ad a mindennapi kihívásokban is“ – mondta el Karvansky Mónika, a szövetség újraválasztott elnöke.