Őrség Naptár 2023
ORF/Bognár
ORF/Bognár
Kultúra

Őrség Naptár az otthonlét jegyében

Mindenütt jó, de legjobb otthon. Ez a mottója az idei Őrség Naptárnak. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége gondozásában megjelenő kiadvány magyar, horvát és német nyelven közli a jövő évi kalendáriumot, az egyes hónapokat pedig a Felsőpulyán élő művész, Karal Viola képei illusztrálják.

Az első Őrség Naptár éppen 50 éve, 1972-ben jelent meg. Nemcsak a napok, hónapok listáját tartalmazza, hanem egyfajta évkönyvként mindig egy-egy témában is közöl írásokat, és hagyományosan a naptár hasábjain olvasható a Központi Szövetség elnöke, Hollós József jegyzete a magyar népcsoport jelenéről.

Az elmúlt években két történelmi téma köré is szerveződött egy-egy naptár: a trianoni béke 100. évfordulója 2020-ban és Burgenland 100. születésnapja 2021-ben. A 2023-as kalendárium ismét egy elvontabb fogalom, az otthonlét feldolgozását kísérli meg.

Őrség Naptár 2023
ORF/Bognár

„Hiába röpködünk a világban gondolatainkkal, ha nem tudunk valahol lehorgonyozni. Ez a naptár üzenete a jövő évre: a mai, elidegenítő modern világban igenis meg kell találnunk azokat a helyeket, pontokat, – nem földrajzi, sokkal inkább közösségi értelemben –, ahol otthon érezhetjük magunkat“ – mondta Deák Ernő, a naptár szerkesztője.

Az otthonosság érzetét keltik az olvasóban a felsőpulyai Karal Viola rajzai is. Ezek ismert vagy kevésbé ismert pulyai épületeket, utcarészleteket, arcokat ábrázolnak a közeli és a távolabbi múltból. A naptár bevezetőjében két vers is olvasható, szintén az otthon témájában. Arany János Családi kör című költeménye és a jövőre 200 éves Petőfi Sándor három verse szellemi útravalóul is szolgál a következő évre.

Őrség Naptár 2023
ORF/Bognár