In Wien sind bei Grabungen an der künftigen U5-Station „Frankhplatz“ Reste aus fast 2.000 Jahren Stadtgeschichte entdeckt worden.
Stadtarchäologie Wien
Stadtarchäologie Wien
Tudomány

Városok a városok alatt

Az egykori Pannonia római provincia nagyvárosainak romjain épült fel sok évszázad alatt a mai Szombathely, Sopron vagy épp Bécs városa, így a kutatók csak kompromisszumok árán férhetnek hozzá a földben nyugvó értékes leletanyaghoz. Erről osztják meg tapasztalataikat a szombathelyi Pannonia Underground konferencián, november 25-26-án.

A tanácskozásnak, amelynek alcíme „új hullámok a városi régészetben“ a szombathelyi Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház a házigazdája. A kiállító- és kutatóhely 2011-ben nyílt meg, a 10. jubileumra hirdették meg a konferenciát, amit a járvány miatt egy évvel később tudtak csak megtartani.

Az előadások elsősorban Pannonia provincia területét érintik. Így Savaria, illetve a szomszédos Scarbantia (Sopron) legújabb eredményei mellett, Arrabona (Győr) történetének újabb eredményei is helyet kapnak. Brigetio (Komárom-Szőny) és Aquincum (Budapest) városaival több előadás is foglalkozik, utóbbinál nemcsak az régészeti feltárások eredményei, hanem az ásatási módszertan, illetve a különböző ásatástechnikai-műszaki megoldások is bemutatásra kerülnek.

 In Wien sind bei Grabungen an der künftigen U5-Station „Frankhplatz“ Reste aus fast 2.000 Jahren Stadtgeschichte entdeckt worden.
Stadtarchäologie Wien
Régészek munkában a bécsi U5 metróvonal építkezésén, 2020-ban. A főváros számos pontján kerülnek elő az egykori Vindobona maradványai

Brigetio és Carnuntum (Németóvár/Bad-Deutsch Altenburg) esetében az elmúlt években nagy felületen sikerült geofizikai módszerekkel feltérképezni a településeket és azok környékét. Az ezen felmérések eredményei jobban segítenek az antik nagyvárosok térszerkezetének és térhasználatának megismerését. Dél-Pannonia területéről is érkeznek régészek, a sirmiumi (Szávaszentdemeter/Sremska Mitrovica) egykori császári palota újabb kutatásai, vagy a korábban viszonylag alig ismert Mursa (Eszék/Osijek) szintézise biztosan érdekes eredményekkel szolgálnak. Néhány előadó távolabbról érkezik, és más provincia területén feltárt római város mutatják be. Így az antik Aelium Cetium (St. Pölten) belvárosában feltárt nagyméretű épületkomplexum érdeklődésre tart számot, míg a daciai Napoca (Kolozsvár) területén is izgalmas eredmények láttak napvilágot.

Römerstadt Carnuntum
Römerstadt Carnuntum
Régészeti kiállítás Petronell-Carnuntum településen. A konferencia témája a feltárási módszerek mellett az is, hogyan őrizhető meg és mutatható be a városok mélyéről származó leletanyag a város szövetébe illesztve

„Az előadásokban nemcsak a városi régészet azon kihívásával kell szembesülnünk, hogy a sok apró feltárási eredmény mozaikszerűen hogyan illeszkedik egymáshoz és miként rajzolható meg belőlük egy-egy antik település története, hanem komplexitásából adódóan (akár 3-4 méter mély rétegsorok, csatornázási munkák alkalmával vagy éppen sötét pincében történő ásatások) hogyan próbál a régészet megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, illetve az előkerülő műemlékek sorsa is hogyan alakul“ – írják a konferencia szervezői.