40. Szalónaki beszélgetések a várban

40. alkalommal kerül megrendezésre a Városszalónaki/Stadtschlaining várban a Schlaininger Gespräche azaz a Szalónaki beszélgetések elnevezésű szimpózium. A találkozón több ország szakértői cserélnek eszmét az osztrák-magyar határtérséggel kapcsolatos történelmi témájú kutatásaikról. Több magyar szakértő is részt vesz az eseményen.

A Szalónaki beszélgetések ötlete Rudolf Kropf történész kezdeményezésére jött létre négy évtizeddel ezelőtt. Burgenland tartomány azokban az időkben vásárolta meg a Városszalónaki várat és Rudolf Kropf úgy gondolta, hogy a nagymúltú épület méltó helyszíne lehetne egy történelmi témájú, tudományos szimpóziumnak is.

Schlaininger Gespräche
ORF

Azóta a Szalónaki beszélgetések fontos szerepet töltenek be Burgenland tartomány történelmének tudományos feldolgozásában. A nemzetközi találkozót a Burgenlandi Tartományi Múzeum szervezi. A szimpóziumokon elhangzottak utólag nyomtatott formában is kiadásra kerülnek.

Bücher
ORF

Az idei év központi témája a migráció. „Kivándorlás, bevándorlás, átvándorlás. Migráció és regionális mobilitás a pannon térségben." a csütörtökig zajló, négynapos szimpózium címe. Burgenland, avagy a pannon térség mindig egy olyan terület volt Európa szívében, ahol be-, ki-, vagy átvándoroltak az emberek. Az aktuális találkozó kiemelten foglalkozik a megélhetési bevándorlás témakörével is.