simon wiesenthal konferencia
Zoom/Wiesenthal Intézet
Zoom/Wiesenthal Intézet
Tudomány

Nemzetközi Simon Wiesenthal konferencia

Hogyan hatott a társadalmakra és az egyes emberre az első világháborút lezáró Versailles-i békerendszer? Ez a központi kérdése a Holokauszttanulmányok Bécsi Wiesenthal Intézete július 6-8. között zajló online konferenciájának. Az előadók közt számos magyar kutatót is találunk.

A konferenciát 2020-ra tervezték, hogy a Közép-Európát átrendező békeszerződések 100. évfordulójához illesztve essék szó arról, hogyan hatottak a békék és az ezeket követően létrejött világrend a nacionalizmusokra, és tekinthetőek-e kiváltó oknak a 20-30-as évek egyre erősebben kirekesztő gondolkodásához és végső soron a holokauszthoz vezető úton.

simon wiesenthal konferencia Kovács Éva
Zoom/Wiesenthal Intézet
Kovács Éva tudományos igazgatóhelyettes

A konferencia előadói legújabb kutatási eredményeiket is bemutatják. Az elmúlt években számos tudományos munka született, amely a 100 évvel ezelőtti események szerepét, hatását segít új megvilágításba helyezni, árnyalni az első világháború végéről és az azt követő évekről alkotott történészi narratívát.

Emellett számos esettanulmány is született arról, hogy a nagyobb folyamatok hogyan csapódtak le az egyes ember, a mikroközösségek szintjére, és milyen gondolkodást, esetleg cselekvést váltottak ki a mindennapokban.

simon wiesenthal konferencia Egry Gábor
Zoom/Wiesenthal Intézet
Egry Gábor, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója

Az első nap programjában. Az első világháborút követő nemzetállami politikák példáiról hallhattak az érdeklődők, az este fő előadója, a Chicago-i Egyetem professzora, Tara Zahra, az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak nacionalista alakításáról tartott előadást.

A második napon az állami erőszakszervezetek szerepéről volt szó az 1920-as évek etnikai konfliktusaiban, majd a nyelv, a vallás és a kultúra terében zajlott küzdelmekről referáltak az előadók. A délután második felében az a 1918-21-es korszakot vették górcső alá a résztvevők, az átmeneti államok erőszakmozgalmainak fényében.

simon wiesenthal konferencia
Zoom/Wiesenthal Intézet
Az egyes előadás-blokkokat vita követi

A harmadik nap programjában a tárgyalt korszakra vonatkozó esettanulmányok szerepelnek, majd az aktivizmus, a populizmus és az értelmiség szerepét tárgyalják a folyamatokban.

Az angol nyelvű konferencia nyilvános, az előadásokat és az azt követő vitát bárki végig követheti. Az eseményen elhangzott referátumok később, nyomtatott formában is elérhetőek, a Wiesenthal Intézet Youtube-csatornáján is visszanézhetőek lesznek.