Konzultáció a nemzetiségi nyelvekről

Közösségteremtő konzultációt szervezett november 30-án a Soproni Horvátok Kulturális Egyesülete a nemzetiségi nyelvek megőrzéséről határok nélkül. A találkozón a magyar, a horvát valamint a német nyelv oktatásának tapasztalatairól cseréltek eszmét.

A konzultáción soproni, kópházi, szentpterfai és somfalvi (Schattendorf) intézmények képviselői beszélgettek arról, hogyan lehet megőrizni, életben tartani és átadni az utódoknak a határtérség nemzetiségeinek nyelveit.

Stangnlné Bujtás Réka Somfalván a helyi óvodában és iskolában is oktat magyar nyelvet a gyerekeknek. Munkájáról elmondta: az óvodában 2010-ben állami támogatással nyílt lehetőség a magyar nyelvi foglalkozások bevezetésére.

nemzetiségi nyelv konzultáció sopron

Hrvatski Glasnik

A támogatott projekt ugyan 2012-ben véget ért, de a település megtalálta a lehetőséget a folytatásra, amelyet a szülőkkel egyetértésben az iskolára is kiterjesztettek. Így a pedagógus napjainkban már az óvodától az iskoláig „kíséri” növendékeit:

Stanglné Bujtás Réka tapasztalatai alapvetően pozitívak munkáját illetően: a gyerekek lelkesen vetik bele magukat a nyelvi foglalkozásokba, amelyeket játékos módszerekkel, mesékkel, mondókákkal valósít meg. Szerinte fontos, hogy a kisdiákok ne a kötelező tanulás felől közelítsenek a nyelvekhez, és hibáik rendszeres kijavítása helyett a bíztatás, a pozitív megerősítések legyenek előtérben.

Stanglné Bujtás Réka azt vallja: az korai idegennyelvi oktatást érő kritikák ellenére is fontos, hogy minél előbb kezdjenek nyelveket tanulni a gyerekek, és lehetőleg úgy, ahogy anyanyelvüket is megtanulták: az utánzás által.

nemzetiségi nyelv konzultáció sopron

Hrvatski Glasnik

A soproni találkozó jelentőségét a Somfalván oktató pedagógus abban látja, hogy a nemzetiségi nyelveket tanító kollégák maguk is megerősítést kaptak abban, hogy nem hiábavaló törekvésük.

nemzetiségi nyelv konzultáció sopron

Hrvatski Glasnik

Kiderült az is, hogy mindannyiuk számára kihívást jelent, hogy a családi érintkezésekben egyre inkább háttérbe szorul a nemzetiségi nyelv használata. Kényelmesebb a többségi nyelvet használni, így viszont a gyerekek nem jutnak hozzá otthonról az alapokhoz, ezeket is az óvodában, iskolában kell nekik átadni.

A konzultáció résztvevői abban egyeztek meg, hogy a jövőben is találkoznak majd egymással, hogy bemutassák és kicseréljék egymás jó gyakorlatait.