Bécsi Napló lapszemle

Megjelent a Bécsi Napló legújabb száma. Az ausztriai magyarok lapja 39. évfolyamának második száma foglalkozik a választásokkal, évfordulókkal, nemzetközi és magyar vonatkozású hírekkel.

Mivel lapzárta a választások előtt volt, így a magyarországi választások elé két cikket is közöl a lap, „Önérdekek és szövetségek“ címmel Georg Paul Hefty írását valamint „A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak“ címmel a Szűzak Tanácsa elnökeinek írását.

A lap foglalkozik a németországi nagykoalícióval, a szlovákiai helyezttel, az önrendelkezés romániai útvesztőivel, a vajdasái migrációs és etnikai folyamatokkal, a globalizációval. De ugyanúgy beszámolnak az ausztriai magyarság híreiről, mint az alsóőri irodalmi megemlékezséeről vagy a Grazi Gulág-emlékkiállításról, a hétvégi magyar iskolák találkozójáról.

A Bécsi Napló előfizethető az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének bécsi irodájában.