Magyar a kismartoni óvodákban

Az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program által támogatott „Oktatási együttműködés a határrégióban AT-HU“ című projekbe bekapcsolódtak már felsőőri és darufalvi/Drassburg iskolák, óvodák is. Ezúttal Kismarton város mind a hat óvodája vesz részt a projektben és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának hallgatóival karöltve tanulhatnak magyarul már a legkisebbek is.

A középpontban a szomszédos ország nyelve, a többnyelvűség valamint a szociális kompetenciák fejlesztése állnak.

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld

„Ez rendkívül fontos lépés a magyar nyelvi oktatás számára tartományunkban. Magyar anyanyelvű óvodapedagógus hallgatók foglalkoznak játékos formában a gyerekekkel. Ez a projekt támogathatja a magyar oktatást a továbbiakban is, hiszen ha már az óvodában megismerkedtek a magyar nyelvvel, reméljük, hogy továbbviszik az általános iskolában illetve a későbbiekben is. Természetesen a nyelv mellett cél, hogy megismerjék a szomszédos ország, de a burgenlandi magyarok kultúráját is. Segít mindenképp hídat építeni“, mondta el Pathy Lívia tartományi tanfelügyelő.

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld

Babai Zsófia, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának adjunktusa elmondta, intézményükben már 1959 óta van kétnyelvű óvodapedagógiai képzés. „Ez a határon átnyúló projekt nagyon jó lehetőség hallgatóink számára is, de arra is, hogy az egyetem nemzetközi vonatkozásban elismertebb legyen. Továbbá úgy gondolom, hogy a magyar nyelv presztízsét is emelni fogja Burgenlandban“.

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld

Kismartonban a nagycsoportos óvodás gyermekek vesznek részt a magyar nyelvi oktatásban, a soproni hallgatók sok játékkal, versekkel, dalokkal, egyszerű, vidám történtekkel készülnek a kismartoni látogatásokra.

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld

Az óvodában tanultakat tovább fejleszthetik a gyerekek az általános iskolában is: a Kismartoni Népiskola a jövő tanévtől heti három tanítási óra keretében kínálná a magyart, mint idegen nyelvet. Bővebb információval szolgál az iskola igazgatónője, Charlotte Toth-Kanyak, a 02682 62233-as telefonszámon.

Magyar kismartoni óvodák

ORF Bgld