Magyar papok hagyományos találkozója

A magyar és magyarul beszélő papok találkozója alkalmából ünnepi szentmisét tartottak Alsóőrött. Ausztria egyházmegyéiből tizenkét atya érkezett a találkozóra, többek között Bécsből, Grazból és Linzből is. Az alsóőri szentmise után Őriszigetre és Felsőőre látogattak el az atyák.

Különleges eseménynek lehettek tanúi az alsóőri hívek. A szűk körben zajló szentmise, nem egy szokványos liturgiát idézett, ennek oka pedig az volt, hogy tizenkét atya vett részt a katolikus istentiszteleten. A magyar és magyarul beszélő papok találkozóját minden évben, január elején, Vízkereszt ünnepéhez közeli időpontban szervezik meg.

magyar papok találkozója 2018, vencser, varga, pál, gáspár

ORF/Molnár

A szentmise főcelebránsa Vencser László atya, az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója volt. Köszöntőjében elmondta, évente egyszer Kismartonban találkoznak, majd mindig más településre mennek, hogy a hívekkel együtt ünnepeljék az Eucharisztiát. Pál László atya, püspöki vikárius, a találkozó szervezője kiemelte: „Tizenketten vagyunk ma itt, mint az apostolok, Jézus pedig itt van az Oltári szentségben.”

magyar papok találkozója 2018, vencser, varga, pál, gáspár

ORF/Molnár

Az ünnepélyes és közvetlen hangulatú szentmisén Szomszéd Tamás atya, pottendorfi plébános, a magyarnádaljai származású Molnár Ottó atya, grazi plébános, Varga János atya, a bécsi Pázmáneum rektora, Szabó Ernő atya, linzi plébános, Vencser László atya, az Ausztriai Idegennyelvű Pasztoráció országos igazgatója, a Felvidékről származó alsómedvesi plébános János atya, a vas megyei származású Pöstlingbergből érkező Szabó Jenő atya, az innsbrucki egyházmegyéből Nagy-György Attila atya és természetesen Gáspár Adalbert atya alsóőri plébános vett részt.

magyar papok találkozója 2018, vencser, varga, pál, gáspár

ORF/Molnár

Jelen volt még Tóni atya a linzi egyházmegyéből és Johann atya Steinbergből, akik német anyanyelvűek, de a magyar nyelvet is anyanyelvi szinten beszélik, ezzel hozzájárulnak, hogy még több magyar nyelvű szentmisén vehessenek részt az ausztriai magyarok.

magyar papok találkozója 2018, vencser, varga, pál, gáspár

ORF/Molnár

Az atyák hangsúlyozták, hogy számukra a magyar papi találkozó egymás és a közösségük erősítését is jelenti. A megkérdezett alsóőri hívek elmondták, nem emlékeznek arra, hogy a településen valaha ilyen sok atyával együtt ünnepelhettek volna. Pál László atya, püspöki vikárius is megerősítette, hogy nem csak az alsóőriek számára volt ez kivételes alkalom, tizenketten még soha nem voltak a magyar papi találkozón. Vencser László atya, elmondta:"A kismartoni találkozónak már több évtizedes hagyománya van". 2011 óta pedig több települést is meglátogatnak közösen, a püspökkel való találkozás után.

magyar papok találkozója 2018, vencser, varga, pál, gáspár

ORF/Molnár

Mint aki, az ausztriai katolikus nem német nyelvű közösségekért felel hozzátette:"A magyarnyelvű közösségek léteznek, egyre több tagjuk van a vendégmunkások miatt, akik Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről érkeznek Ausztriába. A kérdés az, hogy meddig lesznek még magyar papok. Jelenleg több magyar lelkész félállásban dolgozik, van egy osztrák plébániája és mellette ellátja a magyar papi szolgálatot is."

A szentmise végén a Boldogasszony Anyánk kezdetű magyar egyházi ének csendült fel az alsóőri templomban, majd az atyák közösen látogattak el Őriszigetre és Felsőőrre.