Magyar nyelvi fejlesztés Parndorfban

Az AMAPED égisze alatt játékos magyar nyelvi oktatás indult Parndorfban/Pándorfalván, Észak-Burgenlandban. A gyerekek 2017-ben Vígné Horváth Zsuzsanna oktatóval minden kedden 15:30-17:30 találkoztak, hogy játékosan tanulhassák a magyar nyelvet. 2018-ban is folytatódik az oktatás.

A csoport összetétele vegyes életkor volt: 7-10 éves gyerekek, akik eltérő magyar nyelvtudással rendelkeztek. A pedagógus 2018-ban is indított csoportot, az idén inkább fiatalabb gyerekekből indult nagyobb csoport, az óvodások összesen hatan vannak. Vígné Horváth Zsuzsanna:

Vígné Horváth Zsuzsanna célja, hogy büszkén vállalják a gyerekek magyar származásukat és bátran használják anyanyelvüket. „Fontos, hogy sikert érezzenek a nyelvhasználatkor. Arra törekszem, hogy beszédkészségüket és írásbeli készségüket fejlesszem. Élmény és öröm legyen a tanulás“, mondta a pedagógus.

amaped

ORF/Nagy

A foglalkozásokon a kulturális hagyományokra, a magyar történelmre, a földrajz megismerésére törekszik a tanár. Mindezt a tanulási folyamatot játékosan, cselekvéssel összekötve vitelezné ki Vígné. Népi játékok, versek, mesék, mondókák, ismeretterjesztő olvasmányok megismerésekor a szókincsbővítésre, alapvető nyelvtani ismeretekre is igyekszik a gyerekek figyelmét felkelteni. A gyerekek a foglalkozásokon kézműves munkát is végeznek, keddenként 15.00-17.00-ig, csütörtökön pedig 15.00 - 17.00-ig.

Link: