Fényérzék: Szombathely 100 éve

November elején zárult a nagy sikerű Fényérzék- Kép-átmenetek. Fényképek a hagyományos közösségek életében című fotótárlat a Vasi Skanzenben, de a Fényérzék sorozatnak köszönhetően tovább gyönyörködhetünk régi fotókban: Szombathely 100 éve elevenedik meg 19-20. századi fotókon a Savaria Múzeum Személyes című kiállításán.

Míg a Skanzen tárlata a falusi közösségek életét mutatta be - és mindezt határonátnyúlóan, hiszen alsóőri lakodalomról, stinatzi horvát lányok temetéséről, regrutálásról, harangszentelésről készült fotók is láthatóak voltak - addig a Savaria Múzeumban nyílt tárlat a városi polgárság életébe, mindennapjaiba enged betekintést.

Szombathely 100 éve elevenedik meg 19-20. századi fotókon a Savaria Múzeum Fényérzék sorozatának Személyes című kiállításán. Közel 90 fotográfus munkája látható még november végéig, továbbá két előadás is kapcsolódik a tárlathoz.

A fotók segítségével megismerheti a látogató a városi polgárság életét, mindennapjait, betekintést nyerhetünk a magánszféra intim pillanataiba is. A kiállítás több mint 400 fényképet vonultat fel a helyi fotográfia- és várostörténet bemutatására. Egyúttal arra törekszik, hogy a művészi és dokumentatív értékű fényképek mélyebb rétegei: történelmi, személyes, emberi síkjai is feltáruljanak. A tárlat közel 90 fotográfus munkásságára fókuszálva nyújt ízelítőt a 19-20. századi Szombathely fotóművészetéből.

Fényérzék

Weber Katalin

A kiállítás különlegességekkel is szolgál. A Fő tér fotója eddig is meghatározó szerepet töltött be a múzeum életében, most 3D-ben látható. Érdemes a kukkolóablakokon is benézni, és megcsodálni az ott látható fotókat. A tárlaton nemcsak fényképekkel, hanem régi szombathelyi fotóművészekkel is megismerkedhetünk a tablókon, többek között Kraszna-Krausz Andorral, Farkas Gézával, a Knebel családdal.

Fényérzék

Weber Katalin

Az 1861-ben alapított s egy évszázadon keresztül Szombathelyen működő, számos nemzetközi díjjal kitüntetett Knebel család - id. Knebel Ferenc, ifj. Knebel Ferenc, Knebel Jenő és Knebel Terézia - fényképészműhelyének hagyatékából, az Európa több pontján elismerést szerezett fotóművész, Farkas Géza felvételeiből, a világhírű Reismann János munkáiból s további neves helyi fényképészek műveiből ad válogatást.

Fényérzék

Weber Katalin

Ezen fotográfusok munkáin keresztül láttatja Szombathely száz évet átfogó - az 1860-as évektől az 1960-as évekig ívelő, a polgárosodás és modernizáció dinamizmusától lüktető - történelmét.

A páratlanul részletgazdag fotográfiák megelevenítik a városban élő polgárok mindennapjait, kirajzolják a tér, tárgyak, testek összetett rendszerét, az anyagi kultúra, életmód, szabadidő, sport, divat, vallás, rítus komplex miliőjét. Ugyanakkor megvilágítják a megyeszékhelyen zajló társadalmi, politikai és kulturális mozgalmakat, a polgárság intellektuális, művészeti aktivitását.

Fényérzék

Weber Katalin

A kiállításhoz előadássorozat is párosul, október hónapban Kényszerképek. Vas vármegyei cigányfotók a 20. század első feléből címmel tartott előadást Mayer László levéltáros. A következő előadás november 16-án lesz, Lugosi András, a Budapesti Fővárosi Levéltár munkatársa A városi tér a fényképek homályos tükrének perspektívájából: fotografikus reprezentációk, személyes történelem, kollektív emlékezet címmel tart előadást.

Fényérzék

Weber Katalin

Az utolsó előadás november 30-án, a zárónapon lesz, a kiállítás kurátora, Kelbert Krisztina A Horthy-korszak neokonzervatív nőképének vizuális reprezentációja címmel a „magyar asszony“ alakját elemzi.