Elnököt választott a Népcsoporttanács

Új elnököt választott február 17-én a Magyar Népcsoporttanács/ Volksgruppenbeirat, az Ausztriában élő magyarok politikai szervezete. A következő négy évben Zsótér Irisz látja el az elnöki feladatokat, helyettese Hollós József lesz. Az elnököt és helyettesét egyhangúlag szavazták meg a jelenlévő tagok.

Zsótér Irisz a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnökhelyettese és az egyesület jelöltjeként Indult a választáson. Zsótér Írisz és családja a burgenlandi népcsoportok békés együttélésének prototípusa is lehetne. Írisz burgenlandi magyar édesanya és burgenlandi horvát apa gyermekeként jött a világra. Bécsben magyar-szerbhorvát szakos pedagógusnak tanult. Jelenleg horvátországi magyar származású férjével nevelik két gyermeküket. Zsótér Irisz az idén 20. születésnapját ünneplő Őriszigeti Magyar Néptánccsoport vezetője.

Népcsoporttanács

ORF

Zsótér Irisz a Magyar Népcsoporttanács új elnöke

Az 1976-os osztrák népcsoporttörvény (Volksgruppengesetz) értelmében a Népcsoporttanács tagjai olyan osztrák állampolgárok lehetnek, akik parlamenti képviselővé választhatók, és elvárható tőlük, hogy képviselik a népcsoport érdekeit.

Az eredetileg csak a burgenlandi magyarokra vonatkozó törvényt 1992-ben kiterjesztették a bécsi magyarokra is, a tagok számát pedig 1993-ban 8-ról 16-ra emelték.

Népcsoporttanács

ORF

Hollós József elnökhelyettes

A szervezet tanácsadói joggal rendelkezik: javaslatokat nyújthat be az ausztriai magyarság helyzetének javítására. A Népcsoporttanács feladata a kisebbségnek jutó állami pénzügyi támogatások elosztása.

Népcsoporttanács

ORF

Politikai döntéshozók is jelen voltak

A szervezet 16 tagja közül nyolc a bécsi és alsó-ausztriai, nyolc pedig a burgenlandi magyarok képviselője. Másrészt 8 tagot az ausztriai magyar kulturális egyesületek jelölnek, 2-en az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ), egy-egy tag pedig az Osztrák Néppárt (ÖVP), valamint a Szabadságpárt (FPÖ) delegáltja, 4 személyt pedig a katolikus és protestáns egyházak jelölnek.

A burgenlandi tagok:

Horváth Günther / Alsóőr, Kulman Sándor / Felsőpulya, Somogyi Attila / Őrisziget, és Zsótér Irisz Felsőőr az egyesületek jelöltjei közűl lettek kinevezve, Koth Helene /Felsőpulya és nt. Mesmer Ottó , a r. katolikus ill. protestáns egyházak, Horváth József alsóőri polgármester és Misik Dietmar felsőőri alpolgármester az ÖVP ill. az SPÖ képviselői.

A bécsi tagok:

Dr.Baumgartner Gerhard , Mag.Hollós József, Kancár-Virág Erika és Németh Matthias az egyesületek jelöltjeiből kerültek ki, nt.Német Balázs a protestáns, Ing. Szemerédi Tibor a r. katolikus egyház, Florianschütz Peter bécsi tartományi képviselő az SPÖ és Stumpf Michael 4. kerületi önkormányzat képviselő az FPÖ delegáltjai.

Népcsoporttanács

ORF

Mind a 16 tag képviseltette magát

A Népcsoporttanács tagjelöltjeinek kinevezését a mindenkori osztrák kormány hagyja jóvá. Az egyes részlegek (kultúra, politika, vallás) képviselői fele-fele arányban vannak jelen a Népcsoporttanácson belül.