Svarilo pred goljufi

Koroška delavska zbornica (AK) svari pred inkaso posli in pismi podjetja Akzepta s pozivom plačila zneskav višini 248,95 evra. Stephan Achernig, vodja oddelka za varstvo potrošnikov pri delavski zbornici poudarja, da gre za goljufijo.

Kakor navaja Achernig, dejansko obstaja podjetje z imenom Akzepta, ki se ukvarja z inkaso posli, vendar gre v primeru pisem za zavajajoče podoben logotip in napačen naslov v mestu München.

Zahtevani znesek naj bi se nanašal na skupinsko igralništvo, navedena številka IBAN pa je v Bolgariji. Ob tem opozarja na poskus izvajanja pritiska z grožnjami z izvršilnim organom sodišča, rubežem in prisilno izvršbo.