„Odgovorni za vzpon, a tudi za krizo“

„Tisti, ki so bili odgovorni za glavni vzpon Posojilnic v 70-ih in 80-ih letih, so bili odgovorni tudi za krizo v zadnjih 15-ih letih“, ugotavlja v svoji analizi pod naslovom „Quo vadis Posojilnica Bank“ v Koroškem političnem zborniku 2018 avtor Karl Hren.

Koroški politični zbornik 2018 Hren

orf

Koroški politični zbornik 2018

V zborniku, ki so ga izdajatelji predstavili javnosti v torek, se kar enajst avtoric in avtorjev posveča letošnjim deželnozborskim volitvam. Volitve so tudi težiščna tema publikacije, ki izhaja neprekinjeno že 25 let. Izdajatelj prve ure je Karl Anderwald, pred petnajstimi leti pa sta se mu pridružila v tej funkcije še Peter Filzmaier in Karl Hren. Vsi trije so tudi stalni avtorji posameznih člankov.

Koroški politični zbornik 2018 Hren

orf

Karl Hren, direktor Mohorjeve v Celovcu, tokrat analizira nastanek in razvoj Posojilnic. Zgodovinskemu pregledu sledi analiza aktualnega položaja in poskus prikaza slike, kdo je bil in je odgovoren za pozitivni kakor tudi kritični razvoj Posojilnice, ki se je znašla v hudi krizi in sedaj stopa v novo obdobje.

Hren: „Sovpada z biografijami oseb“

Glej vest z dne 11.12.2018