Syn komunistického reformačného politika Pavol Dubček | Hľadanie spravodlivosti na pravej strane

„Cieľom môjho otca bolo reformovať spoločnosť a ja by som chcel jeden jeho sen, dopomôcť k vzniku spravodlivej spoločnosti, splniť,“ povedal syn bývalého československého reformačného politika Alexandra Dubčeka, Pavol Dubček, nedávno počas jednej diskusie vo Viedni.

Diskussion "Von Alexander Dubček bis Jan Kuciak – Ein Zeitzeugen-Gespräch mit Pavol Dubček und Tibor Macák über die Slowakei von gestern und heute“

yvonne erdost

Pavol Dubček a Tibor Macák vo Viedni

ON DEMAND | Rádio Dia:tón | 18.3.2019

Pavol Dubček bude v nastávajúcich eurovoľbách kandidátom strany prekvapujúcej jej menom: spoluvládnucej, nacionalistickej “Slovenskej národnej strany (SNS)“.

Rádio Dia:tón | 18.3.2019 | 21:40 Uhr | Radio Burgenland livestream

EÚ je garantom mieru

Eurpópska Únia je neodlučiteľne spojená s národnými štátmi a „významným domovom a garantom mieru pre všetkých. Jeden útvar sa nedá oddeliť od druhého,“ odpovedá Dubček na kritické otázky novinárov týkajúce sa jeho kandidatúry za nacionalistickú stranu ako hlas Slovenska v spoločnej Európe. Slovensko sa musí zbaviť jeho skorupovaných inštitúcií a osôb. V politike sú potrební ľudia, ktorí sa odovzdane obetujú za blaho spoluobčanov, ako to už robil jeho otec. Politici by si nemali užívať privilégií a obohacovať sa, ale slúžiť všeobecnému blahu, tieto hodnoty zastupuje lekár a mestský politik Dubček: „Politik je vlastne sluhom ľudu. Jeho úlohou je zastupovať záujmy ľudí a nie svoje vlastné.“

České Ozvěny | Slovenské Ozveny

ORF

Fotka Alexandra Dubčeka s manželkou Annou

Pre Pavla Dubčeka je prvoradé posilniť vzhľadom na aktuálne krízy Európsku úniu a obyvateľstvu objasniť, akým dôležitým je toto spojenectvo národov pre individuálne blaho a spolunažívanie v mieri: „Už môj otec bol veľkým zástancom myšlienky Európskej únie. Jeho cieľom bolo s politikmi ako Bruno Kreisky či Olof Palme presadiť myšlienku spoločnej Európy, ktorej prioritou je mier a sloboda.“

V šľapajách jeho otca Alexandra Dubčeka, ktorý prevzal v roku 1968 vedenie Československej komunistickej strany a rýchlo dokázal zaviesť početné procesy demokratizácie, ide jeho syn už niekoľko rokov ako mestský politik v bratislavskej časti „Nové Mesto“. V roku 2014 kandidoval Dubček za „PRIAMU DEMOKRACIU, Kresťanskú ľudovú stranu“, ktorá získala iba 0,42% hlasov. Od posledných eurovolieb v roku 2014 zastupuje v Európskom parlamente Slovensko osem strán. Najviac hlasov získala sociálnodemokratická strana SMER SD, na druhom mieste bolo Kresťanskodemokratické hnutie, hneď za ním Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana.

Alexander Dubcek | Filmpräsentation in Wien

ORF | yvonne strujic

Pavol Dubček

Dubčekove sklamanie z podľa neho „údajne ľavicových sociálnodemokratických strán“ je veľmi hlboké. Chvália sa síce citátmi a fotografiami jeho otca, ale pre lekára to znie takmer posmešne, keď predstierajú, že si ideály jeho otca vážia. Korupcia a egoizmus ovládajú aktuálne vládnuce strany viac ako láska k blížnemu, pre ktorú bilo politické srdce jeho otca Alexandra Dubčeka. Pavol sa preto tentokrát rozhodol kandidovať za najstaršiu stranu Slovenska, Slovenskú národnú stranu. Je si vedomý toho, že táto strana bola obklopená rúškom radikálnych pravicovo-nacionalistických, rasisticky naladených osôb, hovorí Pavol Dubček. Dnes tomu už tak ale nie je a tak sa dokáže najviac stotožniť s ideálmi tejto strany, vysvetľuje syn reformačného komunistu.

Pre Európu už dvanáste, pre Slovensko štvrté voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 25. mája 2019. Novozvolený Európsky parlament bude mať 705 mandátov, z nich bude patriť 14 Slovensku, o jeden viac ako v predchádzajúcom vládnom období. Súvisí to s plánovaným vystúpením Veľkej Británie z EÚ v roku 2019.

Sohn des kommunistischen Reformpolitikers Pavol Dubček | Suche nach politischem Nährboden für menschliche Politik

Pavol Dubček | Den Frühling seines Vaters stets im Herzen

Pavol Dubček | Otec hľadal v ľuďoch dobro
Pavol Dubček | Spomienky na Pražskú jar