V Slovenskom inštitúte s Igorom Skočekom

Igor Skoček bude v nasledujúcich rokoch spoločne s jeho tímom hnacou silou slovenskej kultúrnej reprezentácie vo Viedni. Na začiatku roku 2019 prevzal od svojej predchodkyne Aleny Heribanovej predsedníctvo v Slovenskom inštitúte.

On demand | Rádio Dia:tón | 18.2.2019

Igor Skoček, Direktor | Slowakisches Institut Wien

yvonne erdost

Rádio Dia:ton | 18.2.2019 | o 21:40 hod. | Rádio Burgenland | livestream

Inštitúcia slovenského veľvyslanectva vo Viedni začala so svojou prácou krátko po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993, zo sídla na Wipplingerstrasse v srdci Viedne. Takmer týždenne láka Slovenský inštitút záujemcov do svojich priestorov, či už na koncerty, prednášky, prezentácie kníh alebo vernisáže výstav. Na to všetko sa teraz teší bývalý novinár, pracovník Výskumného ústavu cestovného ruchu a geograf Igor Skoček. Pre Rádio Dia:tón sa s ním Yvonne Erdost stretla krátko po jeho premiére v novej funkcii, na vernisáži výstavy o Poslednej večeri Majstra Pavla z Levoče | Fotografie Petra Župníka, ktorú bolo možné vidieť donedávna v priestoroch Slovenského inštitútu.

Igor Skoček, Direktor | Slowakisches Institut Wien

yvonne erdost

So skúsenosťami zo svojich predchádzajúcich povolaní priniesol Igor Skoček do Viedne kus slovenskej histórie. Nepretržite v úzkom spojení s budovaním mladej republiky, nasával hlavne formujúce sa politické a kultúrne postoje v rôznych oblastiach. Za míľniky tejto doby považuje Skoček politické pôsobenia novozvolených zastupiteľov Slovenskej republiky v zahraničí. Tieto spoluabsolvoval takmer všetky vo funkcii zahraničného korespondenta Slovenského rozhlasu. „Bol som napríklad pri tom, keď sa formovala naša diplomacia. Boli to veľmi príjemné skúsenosti,“ hovorí Skoček.

Igor Skoček, Direktor | Slowakisches Institut Wien

yvonne erdost

Ďalší, ešte skorší míľnik vtedajšej československej histórie, je rok Nežnej revolúcie, 1989. V tento 17. november, v oficiálny začiatok politického prelomu, nebol vtedajší odborník v oblasti turizmu Igor Skoček nikde inde ako v pražských uliciach, ktoré sú dodnes symbolom začiatku novej doby. „Vtedy si všetci pripli na bundy takzvanú ‚trikolóru‘, bielo-modro-červený odznak či stužku. Táto symbolizovala spolupatričnosť s myšlienkou demokracie a slobody v Československu. Samozrejme zvonil som, ako všetci ostatní, v tento deň tiež s mojimi kľúčmi. Toto gesto bolo symbolom odzvonenia starej vláde. Nadišiel jej čas ísť.“

Igor Skoček, Direktor | Slowakisches Institut Wien

yvonne erdost

A keď už hovoríme o významných jubileách, neobídeme v Československu ani rok 1968. Aj s týmto rokom je život nového riaditeľa Slovenského inštitútu prepletený.

S Viedňou spája Skočeka aj jeho spolupráca s veľvyslanectvom v predošlých rokoch. Slovenský inštitút spoznal dobre už v tejto dobe. Svoje srdce tu nechal v rokoch medzi 2010 a 2014.

Slovenský inštitút vo Viedni získal v Igorovi Skočekovi ďalšiu osobnosť, ktorá do Viedne prinesie významné prvky slovenskej histórie vo forme kultúry a vzájomnej výmeny. Želáme mu do ďalších životných a pracovných rokov, aj spolu s nami a národnostnou skupinou, všetko dobré.

text: Yvonne Erdost
preklad: Miriam Spring

Link

Slovenský inštitút vo Viedni