Znak za okolišni svit i za OŠ Veliki Borištof

Uz osnovnu školu Uzlopa je i osnovna škola Veliki Borištof srijedu primila Austrijanski znak za okolišni svit. Dvojezične škole sada četira ljeta dugo smu nositi ovo odlikovanje. Znakom ministarstvo za održivost nagradjuje poseban angažman za razvijanje svisti kod dice, ali i druge mjere u korist okolišnoga svita.

Osnovna škola Veliki Borištof je ljetos u januaru položila potribni ispit, ki je stao na kraju intenzivnoga bavljenja s temom u školskoj nastavi, je rekla direktorica Cora Zölss.

Dodiljenje Austrijanskoga znaka za okolišni svit osnovnoj školi Veliki Borištof

Savezno ministarstvo za održivost i turizam

Direktorica oš Veliki Borištof, Cora Zölss s ministri Faßmann i Köstinger kot i gradišćanskim direktorom za naobrazbu Zitzom

U školskom vrtu su si posadili sadje i povrće

Cijela škola je poldrug ljeta dugo djelala na različni projekti. Uz drugo su bili čuda u lozi i su si onde pogledali četire ljetne dobe. Uredili su si novi vrt u kom su posadili jagode, maline, mrkve i luk, da dica vidu kako sadje i povrće raste ko moru pak i veljek pojisti, tako Zölss. U školi dicu svenek upozoravaju, da si sobom zamu zdravu južinu, da produciraju malo smeća i da smeće sortiraju.

školari Veliki Borištof znak za okolišni svit

oš Veliki Borištof

Dica su bila čuda vani u lozi...

školari Veliki Borištof znak za okolišni svit

oš Veliki Borištof

...i gledaju na zdravu južinu

Čuvanje okoliša i klime tema u svi predmeti

U skoro svi predmeti idu čuda van u prirodu, čuda bastljaju s ostatki i tako recikliraju staro dugovanje, je rekla Cora Zölss. Čuvanje okoliša je dici jako važno, ar spominjaju i roditelje da pazu ča kupuju.

Kot je rekla direktorica osnovne škole Veliki Boriptof Cora Zölss ćedu nastaviti projekte za čuvanje klime, ar je osebujno važno da se to dica nauču. Znak za okolišni svit su školi predali čer srijdu pri svetačnosti u ministarstvu za naobrazbu u Beču skupa s drugimi školami Austrije, med njimi je bila i dvojezična osnovna škola Uzlop. Svega skupa su odlikovali 37 škol.

Austrijanski znak za okolišni svit

Osnovna škola Uzlopa

Link: