Podupiranje Hrvatske za manjine

Organizacije hrvatskih nacionalnih manjin u 12 europskih držav, tako i društva Gradišćanskih Hrvatov, se moru do 15. aprila naticati za financijsko podupiranje iz Hrvatske. Republika Hrvatska će u 2019. ljetu podupirati hrvatske manjine u europski država s ukupno pet milioni kunov, to je malo prik 674.000 eurov.

Za Gradišćanske Hrvate u Austriji je predvidjena svota od ukupno 500.000 kunov, ada prilično 67.400 eurov, a isto tako visoko je podupiranje za Hrvate u Ugarskoj.

Za organizacije hrvatske manjine u Slovačkoj stoji na raspolaganje 250.000 kunov, to je 33.700 eurov. Društva moru primati financijska sredstva kot potporu za konkretne programe, projekte i priredbe, i to iz različnih područjev, od kulture, obrazovanja i znanosti do športa, turizma i gospodarstva. Uza to postoji i mogućnost institucionalne potpore, to znači za razvitak i daljnje djelovanje društva.

Molba se mora poslati poštom na veleposlanstvo

Formulari, ki se moraju ispuniti za prijavu financijskoga podupiranja, se moru najti na webstranici Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Svi podlogi naticanja se moraju poslati poštom na adresu veleposlanstva Republike Hrvatske u onoj državi, u kom se nahadja društvo. Rok za naticanje teče do 15. aprila.

Središnji državni ured za Hrvate izvna Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvna Republike Hrvatske

Link: