Općine odgovorne samo za školske zgrade

Austrijanski savez općin je dao izdjelati ekspertizu o podiljenju kompetencijov ča naliže financiranje škol. Ona potvrdjuje mišljenje općin, da su one odgovorne samo za školske zgrade, je rekao predsjednik ÖVP-saveza općin, Leo Radaković.

U zadnje vrime je sve već nastala navada, da su općine morale preuzeti sve što se je novo upeljalo u školstvu, ovako Radaković. Savez općin je jur duže vrime mišljenja, da dodatni pedagogi za slobodno vrime, administrativni personal, podupirajući personal kot su to socijalni djelači ali i tableti za školare ne moru biti zadaća općin.

Leo Radaković

ORF

Leo Radaković je predsjednik Saveza općin u Gradišću

Širom Austrije se općine skrbu za oko 4.300 obaveznih škol i 4.100 čuvarnic i dičjih jaslic. Ukupni stroški za to iznašaju oko 3,4 milijarde eurov na ljeto.

Dužnost općine je obdržanje škole

Ekspertiza sveučilišnoga profesora Bernharda Raschauera jasno kaže, da su svi zakoni, ki općinam navalu zadaće u vezi s personalom u školi, protiv njevih kompetencijov i tim protiv ustava. Raschauer pretpostavlja, da je Savez direktno nadležan za rješavanje zadać, ke naližu funkcioniranje škole u administrativnom i pedagoškom pogledu, nikako zemlje. Samo u posli izgradnje i obdržanja školske infrastrukture zemlje smu izdati izvršne zakone.

Financijski pritisak na općine raste i zbog škol

Općine su svenek zastupale stav, da one u pogledu na obavezne škole moraju postaviti zgradu, skrbiti se za nje obdržanje, čišćenje i kurenje pak da moraju staviti na raspolaganje namještaj kot su to table, stoli i stolci, ovako Radaković dalje.

Stručnom ekspertizom općine kanu osigurati svoju poziciju u diskusiji o investicija u elektronske medije za školsku nastavu kot su to tableti za školare i slično. S aktualnom ekspertizom ćedu općine argumentirati pri pregovori sa Savezom i zemljami. Cilj je da se to fiksira i zakonom.

Nepregledne nadležnosti u školi novo urediti

Austrijanski općinski savez pozdravlja predvidjenu novelu zakona o investicija u naobrazbu , kom će se zasada osigurati financiranje cijelodnevnoga podvaranja školarov i školaric. Ali uza to se moraju novo urediti kompetencije i nadležnosti u školskom sistemu, je rekao predsjednik Austrijanskoga saveza općin, Alfred Riedl.