Izbori ćedu biti naredno 29. septembra

Izbori u Nacionalno vijeće u Austriji ćedu naredno biti 29. septembra. Ustavni odbor je zaključio uranjeni konac bivše ÖVP-FPÖ vlade kot i molbu za nove izbore. Točan termin još nisu fiksirali, ali 29. septembar bi bio najraniji mogući dan. Srijedu još moraju glasovati o tom u Nacionalnom vijeću. To će biti uostalom i prva parlamentarna sjednica s novom prelaznom vladom.

Jubilej referenduma o pristupu EU-u

U zemaljskom saboru u Željeznu su se svetačnom priredbom spomenuli EU-referenduma, koga su održali pred 25 ljeti. Ončas su dvi tretine Austrijancev, ki su imali pravo na glas, bili za pristup Europskoj uniji. U Gradišću je udio ljudi, ki su pozitivno glasovali bio najviši, i to 75 procentov. Uz gradišćanske političare je pri svetačnosti utorak bio nazoči i ondašnji vicekancelar Erhard Busek (ÖVP).

U Hrvatskoj će podražati cestarina

Hrvatske autoceste (HAC) ljetos očekuju za pet procentov već prometa nego lani. Zbog toga ćedu od subote povišiti cijene cestarine za vrime turističke sezone za deset procentov.